Voucher Bureau Buiten

Jaap Meijs van Bureau Buiten

“Verduurzamingsmaatregelen op bedrijventerreinen dragen niet alleen bij aan het halen van onze circulaire en klimaatdoelen; ze kunnen er ook voor zorgen dat bedrijventerreinen  een prettiger en gezondere werkomgeving worden.”

 

Bureau: Bureau Buiten

Expert: Jaap Meijs (aanspreekpunt)

Contactgegevens: jaap.meijs@bureaubuiten.nl, T 06-38727684

Even voorstellen

Onze focus ligt op het vinden van vooruitstrevende en duurzame oplossingen. Door kritisch te kijken naar wat moet en kan. En door aandacht te hebben voor economie, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Hierbij horen transparante, duidelijke en bewuste keuzes.

Expertise

Brede kennis en ervaring met vraagstukken over economie en werklocaties, mobiliteit, toerisme en recreatie, erfgoed, energie en duurzame omgeving en Europese projecten en programma's.

Visie

Om bedrijventerreinen ‘Next Economy’ bestendig te maken, spelen economische kansen en opgaven uiteraard een rol. Maar daarnaast vinden we dat er ook aandacht moet zijn voor de volgende aspecten:

  1. hoe ontwikkelt de brede welvaart zich in de omgeving?
  2. is het nog prettig werken op het terrein?
  3. kan het terrein de (klimaat-, economische, maatschapppelijke, mobiliteits-, en andere) veranderingen in de toekomst aan?
  4. wat kan het terrein bijdragen aan de omgeving?

Aanbod

Maatwerkoplossing voor uw vragen en uitdagingen voor Next Economy bedrijventerreinen. Bureau Buiten kan onder andere inzetten:

  • concrete maatregelen om nieuwe terreinen toekomstbestendig in te richten (o.b.v. database met 100+ maatregelen)
  • analyse van de bestaande situatie van uw terrein, in vergelijking tot andere terreinen in regio of provincie
  • gesprekken of een bijeenkomst met u en (andere) lokale partner(s)
  • kennis op gebied van financiering (bijvoorbeeld Europese subsidies of financiering van groen)

Geïnteresseerd? Lees de aanpak van Bureau Buiten