Versnellen van gebruik deelmobiliteit in Leidschendam-Voorburg

Om autoritten te beperken zet Leidschendam-Voorburg in op deelmobiliteit. In maart 2021 startten twee aanbieders van elektrische deelscooters in de gemeente. Daarnaast lopen gesprekken met de twee vervoersbedrijven in de gemeente voor de uitrol van deelfietsen. Ten aanzien van deelauto’s wil Leidschendam-Voorburg ook het gebruik gaan versnellen. Hiertoe heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om in Leidschendam-Centrum te starten met een laagdrempelig deelauto-systeem. Hierbij wordt eerst een animopeiling gehouden om de wensen van de inwoners beter in kaart te krijgen. Vervolgens vindt de aanbesteding plaats, waarbij het beschikbaar gestelde budget gebruikt kan worden om een eventuele onrendabele top in de eerste drie jaar af te vangen.