Verduurzaming wagenparkbeheer Ridderkerk

“De afgelopen jaren hebben de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk de interne transportmiddelen van de BAR verduurzaamd. Vanuit wagenparkbeheer is daar sterk regie op gevoerd en via een proactieve werkwijze, succesvol tot uitvoering gebracht. Fossiele brandstofvoertuigen zijn op grote schaal vervangen door elektrische voertuigen. Van alle personen- en bestelwagens in het wagenpark wordt inmiddels 76% van alle voertuigen elektrisch aangedreven. De overige 23% bestaat uit hybride voertuigen. Daarnaast wordt waar mogelijk ook ingezet op elektrische scooters en fietsen als goed en duurzaam alternatief voor ritten op de kortere afstand. Ook de apparatuur voor het onderhoud in de buitenruimte is bijna volledig geëlektrificeerd.

Schone brandstoffen

Waar elektrificeren van bijvoorbeeld grotere voertuigen nog niet mogelijk is wordt ingezet op schonere brandstoffen zoals HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) diesel waarbij de uitstoot van CO2 tot wel 90% gereduceerd wordt ten opzichte van “gewone” diesel. Ook leidt HVO tot minder uitstoot van fijnstof, roet en NOx. In de toekomst worden voertuigen die aan vervanging toe zijn, indien mogelijk, ook vervangen door duurzame(re) alternatieven.

De gemeentewerf zelf is qua (laad)infrastructuur ook toekomstbestendig ingericht en kent inmiddels 18 oplaadpalen. De volgende stap is om ook de faciliteiten en (laad)infrastructuur bij andere werklocaties van de gemeente Ridderkerk toekomstbestendig en duurzaam in te richten.