Toewerken naar Zero emissie doelgroepenvervoer in Rijswijk

Rijswijk heeft in 2019 het Bestuursakkoord Zero-Emissie doelgroepenvervoer ondertekend. Dit betekent dat de gemeente zich inspant om al het doelgroepenvervoer vanaf 2025 zero emissie te laten verlopen. Met een aantal omliggende gemeenten zijn aanbestedingen gedaan voor het leerlingenvervoer en Wmo vrije tijdsvervoer. Vanwege de lengte van de contracten (5+2+2 jaar) is inschrijvers gevraagd met een Ingroeimodel duurzame (emissievrije) voertuigen te komen en daarin aan te geven wat het percentage voertuigen met brandstof euronorm 6, emissiearme brandstoffen en emissievrije voertuigen per contractjaar zal zijn. Dit heeft er toe geleid dat er bij het leerlingenvervoer in 2 van de 11 percelen wordt gestart met 25% tot 30% zero-emissievrije voertuigen en bij 5 percelen met 5% zero-emissievrije voertuigen. In het negende jaar wordt in 7 percelen voor 90% tot 100% met zero-emissievrije voertuigen gereden.