Stimuleren gebruik van station Barendrecht

Het station van Barendrecht wordt gezien de ligging aan de rand van het dorp nog onvoldoende gebruikt, maar heeft veel potentieel. De NS wil in 2022 elke tien minuten een sprinter laten rijden tussen Rotterdam en Dordrecht en de ambitie is om dit te verhogen naar elke 5 minuten een sprinter.

Om meer treinreizigers gebruik te laten maken van station Barendrecht werkt de gemeente Barendrecht in twee richtingen. In westelijke richting verbeteren we de fietsroutes en OV-verbindingen tussen het station en de woonwijken. Hierdoor wordt het gebruik van de trein een aantrekkelijker alternatief. In oostelijke richting heeft de gemeente de ambitie om het gebruik van het omliggende gebied te intensiveren. Direct naast de entree van het station verschijnt de komende jaren een nieuwe wijk waar wonen, werken en educatie samen moeten komen – De Stationstuinen. In het gebied moeten 2.500 tot 3.000 woningen komen. Om bewoners en werknemers in het gebied zo veel mogelijk te stimuleren om gebruik te maken van het OV en de fiets, wordt het gebied autoluw ontwikkelt. In het gebied komen goede voorzieningen voor lopen, fietsen en OV. Daarnaast wordt er ingezet op het gebruik van deelmobiliteit en een reductie van het aantal parkeerplaatsen. Door deze uitgangspunten wordt een interessant gebied ontwikkelt met een aantrekkelijke buitenruimte.