Samenwerken aan schoon, stil en energiezuinig vervoer

Samenwerken aan schoon, stil en energiezuinig vervoer

Samenwerken is cruciaal voor het realiseren van onze ambitie en we doen dat op en tussen de verschillende schaalniveaus. Het Programma geeft invulling aan de regionale uitwerking van het Klimaatakkoord en is het RegionaalMobiliteitsPlan (RMP) van de regio.  Ook maatregelen vanuit EU en Rijk dragen bij aan de reductie van CO₂-uitstoot op regionaal niveau. We werken dynamisch en adaptief. Dat betekent dat we het Programma aanpassen, aanvullen en bijsturen wanneer nodig. We zijn van mening dat de regionale aanpak effectiever is wanneer we dat samen doen en maatregelen niet op zichzelf staan, maar aansluiten op gebiedsgerichte, sectoroverstijgende initiatieven. Daarom vindt u op deze pagina verschillende links naar informatie van andere partijen en initiatieven die bijdragen aan een duurzame regio met schoon, stil en energiezuinig vervoer.