Ridderkerk

Project: luchtkwaliteit

De gemeenten Wassenaar en Ridderkerk zijn bezig met de luchtkwaliteit in hun gemeente. Wassenaar omdat zij erg veel waarde hecht aan de natuur binnen de gemeentegrenzen, en de invloed van de N44 daarop. Ridderkerk heeft veel betrokken burgers die alert zijn op luchtkwaliteit, mede doordat Ridderkerk is ingesloten door drie snelwegen.

Samenwerking

De gemeente Ridderkerk werkt in dit project samen met de gemeente Wassenaar.

Stand van zaken

In een traject van drie maanden waren er 44 Europese startups met innovatieve oplossingen gescout, waarvan er uiteindelijk 10 zijn geselecteerd voor het Final Event op 9 december 2020. De winnaar (de Franse Startup AtmoTrack) is begin 2021 samen met beide gemeentes een pilot samenwerking aangegaan. Vanaf 1 mei is de installatie, implementatie en de dataverzameling van de pilot van start gegaan. Kijk voor meer informatie over deze pilot op https://www.youtube.com/watch?v=tyDR3ZmKYHc.