Delen ervaringen en best practices

Samenwerken maakt sterker, dat geldt voor de hele MRDH en absoluut voor campussen in de regio. Er vinden veel ontwikkelingen plaats op vlakken waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan innovaties en het nauwer verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt.

 

Deze campussen richten zich op verschillende sectoren, zoals digitalisering, agrifood en groene energie. Maar bevinden zich ook in verschillende fasen: van idee, tot volgroeide campus toe aan uitbreiding en alles hier tussen in. Dit zorgt voor verschillende best practices op het gebied van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, innovaties ontwikkelen, het werven van studenten of het opzetten van de organisatiestructuur. Kortom: er valt veel van elkaar te leren!

Daarom heeft de MRDH een campusnetwerk opgebouwd, dit netwerk bestaat uit gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven. Allen geïnteresseerd in of werkend aan campusontwikkeling. Met vier thema bijeenkomsten per jaar, brengen we deze partijen bij elkaar om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Maar nodigen wij ook externe experts uit om bijvoorbeeld hun licht te laten schijnen op het opzetten van een goede campus businesscase, branding van een campus, subsidiekansen of leven lang ontwikkelen.  We zoeken samen de verdieping op om vervolgens met meer kennis verder te kunnen bouwen aan het campusecosysteem in de regio om zo bij te dragen aan de economie. De campusnetwerkbijeenkomsten van dit jaar vinden plaats:

 

4 maart 2021Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker, zo komen campussen ook vaak tot stand. Ze zijn een samenwerking tussen verschillende  partijen zoals onderwijs en bedrijfsleven, maar ook de overheid. Maar hoe geef je die samenwerking goed vorm? En hoe zorg je vervolgens voor een gezamenlijke visie, een pakkende branding en creëer je een ecosysteem? Daar zoomen we deze campusnetwerk bijeenkomst samen verder op in.

 

20 mei 2021: Stad zoekt toga: relatieadvies voor gemeenten, hogescholen en universiteiten

Veel Rijkstaken zijn de afgelopen jaren gedecentraliseerd, waardoor er meer en meer verantwoordelijkheden bij gemeenten zijn komen te liggen. Daarnaast wordt er op campussen veel kennis ontwikkeld, die relevant is voor de hele maatschappij. Ligt daar een kans? Hoe kan de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten nog beter vorm krijgen? En wat heb je er aan? Daar zoomen we deze netwerkbijeenkomst op in. Sprekers zijn: Jasper Deuten, coördinator Rathenau Instituut die ons mee neemt in de wereld van samenwerking tussen universiteiten en hogescholen. Ruth Höppner (onderzoeker Veldacademie) en Gerwin Hoogendoorn (techlab director YES!Delft) schuiven onder andere aan om in gesprek te gaan over de  praktijkervaringen van samenwerking tussen gemeenten en onderwijs, maar ook tussen gemeenten en MKB-ers om maatschappelijke uitdagingen te tackelen.  hierover door te praten met jullie.  Aad van Pelt, strategisch projectadviseur Human Capital geeft een update over het Human Capital Akkoord Zuid-Holland, het akkoord dat 65 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid tekenden, met daarin concrete projecten om arbeidstekorten te verkleinen. Aad licht toe welke stappen er de afgelopen periode zijn gezet en hoe met name het project Kickstart Your Career ondersteunt kan worden door jullie. Alvast meer lezen? Kijk dan hier. Tot slot is er nog een sneak peak naar onze volgende netwerkbijeenkomsten over positionering & branding van campussen (10 juni 2021) en fysieke succesfactoren voor innovatiedistricten (1 juli 2021).

 

 

1 juli 2021:  Fysieke succesfactoren voor innovatiedistricten

 

7 oktober 2021: Valorisatie kennis en innovatie

 

9 december 2021: Beroepsbeelden in transitie