Themabijeenkomsten campusnetwerk

Campusnetwerk

Delen ervaringen en best practices

Samenwerken maakt sterker, dat geldt voor de hele MRDH en absoluut voor campussen in de regio. Er vinden veel ontwikkelingen plaats op vlakken waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan innovaties en het nauwer verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt.

Deze campussen richten zich op verschillende sectoren, zoals digitalisering, agrifood en groene energie. Maar bevinden zich ook in verschillende fasen: van idee, tot volgroeide campus toe aan uitbreiding en alles hier tussen in. Dit zorgt voor verschillende best practices op het gebied van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, innovaties ontwikkelen, het werven van studenten of het opzetten van de organisatiestructuur. Kortom: er valt veel van elkaar te leren!

Daarom heeft de MRDH een campusnetwerk opgebouwd, dit netwerk bestaat uit gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven. Allen geïnteresseerd in of werkend aan campusontwikkeling. Met vier thema bijeenkomsten per jaar, brengen we deze partijen bij elkaar om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Maar nodigen wij ook externe experts uit om bijvoorbeeld hun licht te laten schijnen op het opzetten van een goede campus businesscase, branding van een campus, subsidiekansen of leven lang ontwikkelen.  We zoeken samen de verdieping op om vervolgens met meer kennis verder te kunnen bouwen aan het campusecosysteem in de regio om zo bij te dragen aan de economie.

 

31 maart: De ideale governancevorm voor jouw campus

Tijdens de eerste bijeenkomst van het MRDH-campusnetwerk sprak Ferrie Förster over de laatste stand van zaken van het HCA Zuid-Holland. Ferrie schetste het belang van human capital voor onze regio en het feit dat er op dit moment veel vacatures zijn, vooral in de technische sector. Uit de tussenevaluatie van de HCA blijkt dat er tot nu toe €1,9 miljard aan toegevoegde waarde gerealiseerd, iets om trots op te zijn. Niet alle doelstellingen liggen op koers, dat is soms vanwege bewuste keuzes van de taskforce en de coronacrisis. Zuid-Holland is ingelopen op de benchmarks en staan op de 2e plek wat betreft getoonde veerkracht op de arbeidsmarkt na de coronacrisis. Er is een netwerk en infrastructuur opgezet en die worden positief beoordeeld, net zoals de werkwijze en keuzes die gemaakt zijn wat betreft sectoren. Aanbevelingen in de tussenevealuatie zijn onder andere: verdere inzet op communicatie en verbinding + aandacht voor toekomstig financieringsmodel (korte termijn), combineren van interventie-en systeemdenken (middellange termijn).

Daarna vertelde Maurits Grievink (Katapult) over de juiste governancevorm voor een campus. Vanuit campussen zijn er steeds meer praktische vragen over governance, daarom is er afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd door Katapult.  Campussen zijn er in verschillende soorten en maten, er zijn 4 governance vormen onderzocht. Van elke vorm zijn de karakteristieken, voordelen, nadelen en organisatievorm door Maurits geschetst inclusief voorbeelden. Er zijn verschillende vormen van samenwerking binnen onze regio, gesproken is over hoe en wanneer je de overstap maakt van de ene naar de andere samenwerkingsvorm.

Nico van Hemert en Marijn Roelof vertelden tenslotte over de Do’s en don’ts bij  campusorganisaties. We spraken over traditionele en netwerk organisaties en het verschil in functioneren hier van. Governance moet ten dienste staan van de samenwerking die gewenst is. 

De volgende bijeenkomst van het campusnetwerk zijn op 30 juni, 29 september en 15 december.