Parkeertransitie in Delft

In juli 2020 heeft de gemeenteraad de Parkeertransitie vastgesteld en in januari 2021 het MobiliteitsProgramma Delft (MPD). Vanuit het MPD wordt de focus op de voetganger en de fietser gelegd. In de Parkeertransitie is onder andere vastgelegd dat het mogelijk is om in de omgeving van grootschalige ontwikkelingen gereguleerd parkeren in te voeren. Door vervolgens met lage parkeernormen te werken in combinatie met het uitsluiten van het recht op parkeervergunningen voor de nieuwe bewoners, wordt het autobezit teruggedrongen. De lage parkeernorm is geregeld in een beleidslijn waarin, afhankelijk van de aanwezigheid van parkeerregulering in de omgeving en de nabijheid van een station, een korting kan worden gegeven op de parkeernorm die oploopt tot 30%.

 

Deelmobiliteit

Door op deze manier bij nieuwe ontwikkelingen minder parkeerplaatsen te realiseren wordt het gebruik te voet, fiets en ov gestimuleerd. Dit wordt aangevuld met de inzet van deelmobiliteit. In de nieuwbouwwijk Nieuw Delft resulteert dit in, voor zover nu bekend, vijf ontwikkellocaties waar in totaal ongeveer 30 à 35 deelauto’s worden ingezet, aangevuld met e-bikes en bakfietsen. Deze deelvoertuigen zijn niet alleen bestemd voor de bewoners van deze ontwikkellocaties, maar worden openbaar toegankelijk. Ook bewoners van de overige omliggende wijken (waaronder de binnenstad) kunnen dus gebruik maken van deze deelvoertuigen. Het aanbod aan deelauto’s en deel(bak)fietsen is een aanvulling op de twee aanbieders van elektrische deelscooters die nu in Delft actief zijn.
Gemeente Delft heeft zich actief ingezet bij de inzet van deelmobiliteit door zelf een openbare aanbesteding te doen voor een aanbieder van deelmobiliteit in Nieuw Delft. Particuliere kavelkopers worden actief gestimuleerd om geen parkeerplaats af te nemen in de parkeergarage maar deel te nemen in dit deelmobiliteitsproject.