Samenwerken aan quantumcomputer zorgt voor toppositie regio

15 juli 2021

De digitale logistieke planning van de Rotterdamse haven heel snel kunnen maken of supergevoelige metingen van natuurverschijnselen doen. Het is mogelijk met de rekenkracht van quantumcomputers. In Delft bouwen verschillende private bedrijven nu aan zo’n computer. Bijzonder, omdat momenteel veel bedrijven in hun eentje aan een quantumcomputer bouwen. De zes bedrijven verenigd in ImpaQT Delft pakken het dus anders aan en werken nauw samen om ieder onderdeel op elkaar aan te laten sluiten. De samenwerking kan een stevige versnelling in de quantumtechnologie teweeg brengen. En dat is één van de ambities die 80 regionale overheden, kennisinstellingen en bedrijven hebben vastgesteld in de Groeiagenda Zuid-Holland. Daarin staat aangegeven hoe investeringen in kennis- en innovatie de Zuid-Hollandse- en de Nederlandse economie de komende 10 jaar vooruit kunnen helpen.  Het vestigingsklimaat van de metropoolregio versterkt erdoor.

Investering

ImpaQT Delft is een samenwerking tussen zes bedrijven die ieder een onderdeel van de computer bouwen. Zoals kabels of de processors. InnovationQuarter bracht de ImpaQT-partijen in contact met grote eindgebruikers. Dankzij investering van de MRDH en Quantum Delta NL kan in november 2021 de eerste pilot starten. De bedrijven zelf investeren ook. 

Kansen voor de regio

Bas Vollebregt, portefeuillehouder Kennis & Innovatie binnen de MRDH: “We zijn in Zuid-Holland wereldtop op quantum en dat willen we blijven. We zijn blij dat onze investering deze unieke samenwerking mogelijk maakt. Het project laat regionale industrieën kennis maken met quantum en toont de voordelen hiervan. In alle regiogemeenten zitten wel bedrijven die in de toekomst baat kunnen hebben bij quantumtechnologie. Ook biedt quantumtechnologie kansen voor nieuwe regionale maakindustrie. Als quantumtechnologie in de regio ontwikkeld wordt, trekt dit nieuwe bedrijvigheid in de gehele quantum-keten naar de regio.” 

Lees het hele persbericht over ImpaQT Delft bij InnovationQuarter