Nieuwe samenstelling dagelijks bestuur

26 mei 2023

De burgemeesters Bouke Arends (Westland) en Foort van Oosten (Nissewaard) zijn toegetreden tot het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Dat gebeurde op voordracht van het algemeen bestuur. De Delftse burgemeester Van Bijsterveldt werd herbenoemd. De voorzitters van de MRDH, burgemeester Aboutaleb (Rotterdam) en burgemeester Van Zanen (Den Haag) zijn en blijven lid van het dagelijks bestuur.

De nieuwe leden van het dagelijks bestuur zijn enthousiast over hun benoeming:

Burgemeester Bouke Arends: “Samenwerking binnen de regio is nodig om de economische positie van dit gebied te behouden en verder te versterken. Door elkaars sterke punten te benutten wordt de regio als één geheel krachtiger. Ik kijk uit naar de samenwerking binnen het dagelijks bestuur.

Burgemeester Foort van Oosten (Nissewaard): “Ik verheug me erop om samen met collega’s in het dagelijks bestuur vorm te geven aan de thema’s van de Metropoolregio en ik spreek mijn dank uit voor het vertrouwen in mij.”

Bij de samenstelling van het dagelijks bestuur is gekeken naar de ervaring met- en de kennis over de metropoolregio. Punt van aandacht was ook de verbinding met de AB-commissie regionale projecten en kleinere gemeenten. Om die reden ook is burgemeester Leendert de Lange (Wassenaar) agendalid van het dagelijks bestuur geworden. Verder is rekening gehouden met een mate van continuïteit. Die is gewenst, gelet op de grote opgaven waar de MRDH voor staat op het gebied van bereikbaarheid en economie.

De nieuwe benoemingen betekenen ook dat twee bestuurders het dagelijks bestuur verlaten. De burgemeesters Martijn Vroom (Leidschendam-Voorburg) en Michiel Bezuijen (Zoetermeer) maken geen deel meer uit van het dagelijks bestuur.