Dagelijks bestuur

Naar overzicht

Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden die het algemeen bestuur uit zijn midden heeft aangewezen. Ieder lid heeft één stem.  Het dagelijks bestuur vervult primair de functie van agendacommissie van het algemeen bestuur. Er is geen sprake van een onderlinge portefeuilleverdeling. 

Het dagelijks bestuur vergadert in de regel 4 à 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn besloten.