Dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur heeft vijf van zijn leden aangewezen die met elkaar het dagelijks bestuur vormen. Elk lid heeft één stem. Het dagelijks bestuur vervult vooral de functie van agendacommissie van het algemeen bestuur. Er is geen sprake van een onderlinge portefeuilleverdeling. Normaal gesproken vergadert het dagelijks bestuur vier tot vijf keer per jaar. Die vergaderingen zijn besloten.

Samenstelling

Delft

J.M. van Bijsterveldt

J.M. van Bijsterveldt

Den Haag

Portret van Jan van Zanen(door Martijn Beekman)

J.H.C. van Zanen

Krimpen aan den IJssel

M.W. Vroom

M.W. Vroom

Rijswijk

M.J. Bezuijen

M.J. Bezuijen

Rotterdam

voorzitter

A. Aboutaleb

A. Aboutaleb

secretaris

W. Hoogendoorn

W. Hoogendoorn