Metropolitane Fietsroute Vlaardingen

De ambitie van de 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag is om circa 250 km verbeterde of vernieuwde hoogwaardige fietsroutes te realiseren. Het doel is het verbinden van woongebieden met de locaties in de regio waar veel mensen werken en bedrijven gevestigd zijn. Een uitnodigende comfortabele fietsroute zorgt voor een extra stimulans voor de inwoners om op de fiets naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Dat verbetert de bereikbaarheid van de regio, vermindert de CO2-uitstoot en is ook nog eens gezond. Een van deze Metropolitane Fietsroutes van 27 km loopt tussen Westland en Rotterdam en doet gemeenten Westland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam aan. 

 

Ontsluiting nieuwe ontwikkellocaties

Deze route vormt een stimulans voor het fietsgebruik in Vlaardingen en biedt een goede fietsontsluiting van de nieuwe ontwikkellocaties in de Rivierzone. Deze locaties liggen direct langs het traject. Het eerste deel wat op hoogwaardig niveau wordt gebracht in Vlaardingen is het deel op de Maassluissedijk. De route draagt hiermee bij aan een goede bereikbaarheid en het verminderen van automobiliteit met als gevolg betere luchtkwaliteit en verminderde CO2-uitstoot. Met de realisatie wordt een bijdrage geleverd aan het programma Duurzame Mobiliteit. De samenwerkingsovereenkomst waarin commitment voor realisatie van de route is opgenomen, is door de portefeuillehouders van Westland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en de MRDH ondertekend. De route moet in 2026 gereed zijn.