Esther Roth, projectleider bij gemeente Rotterdam:

Betaalbare huisvesting is essentieel voor MKB

Kleinschalige bedrijvigheid Rotterdam

Werken in Wijken: zorgen voor betaalbare werkruimte in de stad

Door de grote ruimtedruk van wonen wordt betaalbare huisvesting voor kleine bedrijven steeds lastiger. Daarom heeft de gemeente Rotterdam samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) het project Werken in Wijken opgezet. Projectleider Esther Roth vertelt hoe ze dat aanpakken.

Waarom is ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid zo belangrijk?

“Midden- en Kleinbedrijven zijn een belangrijk onderdeel van de Rotterdamse economie. Ze vormen een groot aandeel in de werkgelegenheid van de stad en de wijken. Kleinschalige (maak)bedrijven kunnen zich eenvoudiger in een woonwijk vestigen. Dit soort bedrijven bepalen dan de couleur locale van een wijk. Bovendien bieden ze een gevarieerde werkgelegenheid op korte reisafstand. Door de groeiende populariteit van Rotterdam stijgen de prijzen echter voor vastgoed in het centrum en in de gebieden rondom het centrum. Dit zorgt ervoor dat vooral bedrijven die afhankelijk zijn van lagere huren steeds lastiger een plek kunnen vinden of houden in deze gebieden.”

Wat zijn oplossingen die jullie hebben bedacht?

“In ons uitvoeringsprogramma werklocaties hebben we ook aandacht voor het creëren of borgen van betaalbare werkruimte in de stad opgenomen. Dat project heet Werken in Wijken. Daarom onderzoeken en testen we nu verschillende instrumenten die we kunnen inzetten voor dit doel. Dan heb je het bijvoorbeeld over een brancheringsplan met een bredere mix aan functies om goede afspraken te kunnen maken met de vastgoedeigenaren in het gebied. Maar ook de inzet van een stadsmakelaar/brancheringsmanager of het gebruik van gemeentelijk vastgoed behoort tot de mogelijkheden.”

“Daarnaast onderzoeken we instrumenten voor herontwikkelingslocaties zoals Merwevierhavens en het Schiekadeblok. Een speciale doelgroepenverordening voor bedrijfsruimte en een werkcoöperatie zijn interessante concepten om bedrijven te behouden en aan te trekken. In samenwerking met de MRDH onderzoekt het bureau STEC met ons welke instrumenten kunnen werken en wat er dan juridisch, bestuurlijk, politiek of financieel geregeld moet worden.”

Waar hebben jullie extra aandacht aan besteed? Waar ben je trots op?

“Naast het ontwikkelen van instrumenten hebben we intern veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een goede mix aan werkruimte en woonruimte in de stad. De druk op de bouw van woningen is groot. Waar ik trots op ben, is dat het gelukt is om in de gebiedsontwikkeling van het Schiekadeblok mee te nemen dat de bestaande werkcommunity daar onderdeel blijft van het gebied. Dat is echt een trendbreuk met de plannen en doelen die eerder voor dat gebied opgesteld zijn. Lokale ondernemers krijgen de kans die beslissing verder uit te werken.”

Hoe gaat het nu verder?

STEC zal de resultaten van het onderzoek presenteren tijdens de online editie van het Rotterdams Transformatiecongres op 20 mei 2021. Kijk voor het programma en kosteloze inschrijving op www.rotterdamtransformatiecongres.nl. De resultaten van het onderzoek van STEC gaan we benutten bij de verdere uitwerking binnen de gemeentelijke organisatie. Bijvoorbeeld bij het inzetten van gemeentelijk vastgoed en grondopbrengsten, om voldoende betaalbaar kleinschalig vastgoed in Rotterdam te organiseren.

Lees hier meer over Werklocaties.