Wout Gelderloos, accountmanager bedrijven bij gemeente Rotterdam:

Dit wordt het duurzaamste bedrijventerrein voor zware bedrijvigheid ter wereld

Spaanse Polder en Noordwest

Spaanse Polder – De groene longen van de Rotterdamse economie

De Rotterdamse bedrijventerreinen Spaanse Polder en Noordwest vormen samen een van de grootste van Europa. Wout Gelderloos is accountmanager bedrijven bij gemeente Rotterdam, en vertelt over de grote kansen en uitdagingen van het gebied.

Waarom zijn Spaanse Polder en Noordwest zo belangrijk?

Op deze 300 hectare werken meer dan 20.000 mensen en zit veel bedrijvigheid in de hoogste milieucategorieën. Het gebied is ingesloten door snelwegen, bereikbaar over water en dichtbij de stad. Daarom heeft het grote aantrekkingskracht op bedrijven en beleggers, zeker nu zulke ruimte steeds beperkter wordt. Het gevolg is dat de laatste beschikbare kavels bebouwd worden en overal oude bedrijfspanden gerenoveerd worden of vervangen worden door duurzame bedrijfshallen. Belangrijke sectoren zijn de levensmiddelenindustrie en -groothandel, transport en logistiek, circulaire economie en de maakindustrie – en juist in die sectoren signaleren we grote groeimogelijkheden.

Wat was het probleem?

Ondanks investeringen van overheid en ondernemers ontbrak lange tijd sturing en zicht op het gemeenschappelijk belang. Er is hier geen deelgemeente of gebiedscommissie. Daardoor gingen ondernemerschap, panden en openbare ruimte achteruit, en was er criminaliteit en een negatief imago. Sinds 2014 doorbreken we de ondermijnende criminaliteit met een actieve aanpak van ‘schoon, heel en veilig’, nu ook gecombineerd met ruimtelijk-economische ontwikkeling en ondernemersparticipatie.

Wat levert ondernemersparticipatie op?

De afgelopen 4 jaar zijn onze jaarlijkse ondernemersdiners uitgegroeid naar 120 ondernemers in debat met het College van B&W van Rotterdam. Toch was maar een kleine groep ondernemers echt betrokken. Met financiering van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) geeft een parkmanager daar een impuls aan, en is er een bedrijvenraad opgezet. Daarin werken de vier verschillende ondernemersverenigingen in het gebied samen aan een duurzaam en vitaal bedrijventerrein. Hun gebiedsvisie 2030-2035 De groene longen van de Rotterdamse economie is het antwoord op de uitdagingen voor de komende vijftien jaar. Het gebied moet uitgroeien tot het meest groene en duurzame bedrijventerrein voor zware bedrijvigheid ter wereld. Nu werkt de gemeente samen met de bedrijvenraad aan de speerpunten: duurzaamheid & resilience, arbeid & opleiding, aantrekkelijke bedrijvencampus, bereikbaarheid, veiligheid en branding.

Waarom is dat belangrijk voor Rotterdam?

De groei van Rotterdam levert een forse ruimtelijke opgave op. Er is behoefte aan meer woningen, ruimte voor fietsers en voetgangers en een OV-netwerk met voldoende capaciteit. Maar ook extra werkgelegenheid op toegankelijke plekken. Rotterdam moet ruimte efficiënter gebruiken, functies mengen waar dat kan en scheiden waar dat moet. Spaanse Polder is een van de schaarse gebieden in de stad waar bedrijvigheid binnen een hoge milieucategorie mogelijk is, en het is ook nog goed bereikbaar over water. Door deze unieke kenmerken biedt Spaanse Polder ruimte aan bedrijven die elders de verstedelijkings- en met name woningbouwopgave belemmeren.

Wat gaat er het komende jaar gebeuren?

Om het gebied optimaal te gebruiken kijken we kritisch naar het gebruik van de bedrijfskavels. Maken huidige bedrijven wel gebruik van de milieuruimte en de ligging aan het water? Kunnen en willen bedrijven in lagere milieucategorieën verhuizen en plaats maken voor bedrijven die beter passen in de mogelijkheden van Spaanse Polder? Wat zijn daarvan de kosten? Waar is intensiever ruimtegebruik (verdichting) mogelijk? Daarnaast werken we aan de realisatie van de genoemde speerpunten. Met financiering van de MRDH maakt een financieringsstrategie de haalbaarheid duidelijk voor alle betrokken partijen. Inclusief kansen op verdichting en verschuiving en de kosten. Uiteindelijk moeten investeringen voortkomen uit publiek-private samenwerking. Het is duidelijk dát het bedrijventerrein duurzaam moet veranderen en verbeteren. Wij allemaal - bedrijven, investeerders, gemeente en de MRDH - kijken vol vertrouwen naar de toekomst voor dit gebied!

Lees hier meer over Werklocaties.

Op de foto: het gebiedsteam Spaanse Polder met in het midden Wout Gelderloos.