Hoe stimuleren werkgevers in de regio duurzame mobiliteit bij hun werknemers?

‘Regionale vestigingsklimaat profiteert van duurzame mobiliteit’

Elektrische fietsen voor woon-werkverkeer, laadpalen op het parkeerterrein, thuiswerken stimuleren. Werkgevers zijn goed bezig als het gaat om duurzame mobiliteit. Maar er moeten nog flinke stappen gezet worden om de CO2-uitstoot van het (woon-)werkverkeer verder te beperken. Mogelijke oplossingen? Fietskleding van de zaak, elektrisch aangedreven shovels, een mobiliteitsbudget. En vooral: verantwoordelijkheid nemen. “Als je bereikbaarheid belangrijk vindt, dan moet je zelf ook werken aan de oplossing.”

Duurzame mobiliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo hebben de 21 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag een aanpak gemaakt op het gebied van werkgebonden mobiliteit. Het doel: een beperking van de CO2-uitstoot in het verkeer in 2025 van 30%.

Daarnaast zijn steeds meer ondernemers in de regio actief op het gebied van duurzame mobiliteit. Ze stimuleren bijvoorbeeld het personeel vaker thuis te werken of de elektrische fiets te nemen. Ze kunnen daarbij ondersteund worden door Zuid-Holland Bereikbaar, dat namens acht partijen (waaronder de MRDH) de Werkgeversaanpak voor duurzame mobiliteit uitvoert.

MRDH sprak met twee werkgevers uit Westland en Delft. Hoe stimuleren zij hun medewerkers om zo duurzaam mogelijk te reizen van en naar werk? En wat adviseren ze andere werkgevers? Eric Bom (Waalpartners): “Duurzame mobiliteit is ook goed voor het vestigingsklimaat.” Wouter de Haan (Deltares): “Een kleine stap is ook een goed begin.”

'Duurzame mobiliteit is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid'

‘Kwart minder uitstoot door corona’

Deltares is een flinke werkgever, met alleen al in Nederland ruim 800 medewerkers verspreid over twee locaties (in Delft en Utrecht). Het kennisinstituut doet toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond en is internationaal actief. Zo heeft Deltares vestigingen in de Verenigde Arabische Emiraten, Indonesië en Singapore, en reizen onderzoekers en medewerkers de wereld over om overheden, bedrijven en kennisinstellingen te adviseren. Wouter de Haan is hoofd facility management bij Deltares.

“Onze medewerkers krijgen een mobiliteitsbudget. Dat is een vast bedrag per maand, bovenop de vaste woon-werkvergoeding. Daarmee stimuleren we duurzame mobiliteit. Het gaat om enkele tientjes per maand. Daarmee kunnen medewerkers bijvoorbeeld een elektrische fiets kopen.

Of we controleren of het daarvoor wordt gebruikt? Nee, we willen geen politieagent zijn. Maar het gebruik van de fiets neemt toe: op drukke dagen zijn er bijna geen plaatsen meer in de fietsenstallingen die we onlangs nog hebben uitgebreid. En het voordeel is dat onze medewerkers duurzaamheid zelf ook heel belangrijk vinden. Dat is een van de redenen waarom ze bij Deltares werken.

Op onze Delftse locatie staan nu twintig laadpalen. Dat worden er meer. Onze twee dienstauto’s zijn elektrisch aangedreven: die kunnen medewerkers gebruiken voor vervoer tussen de beide locaties.

We zijn een onderzoeksinstituut en hebben grote hallen voor onderzoek naar bijvoorbeeld waterbewegingen. Op die hallen liggen al twintig jaar zonnepanelen: twintig jaar geleden was dat het grootste pv-veld van Nederland. Binnenkort worden ze vervangen door nieuwe panelen. Daarmee stijgt de opbrengst met een factor 5.

In die hallen gebruiken we onder meer heftrucks en shovels. Die reden op diesel. De medewerkers in die hallen vroegen of daar geen alternatief voor was. Ze werkten immers de hele dag in de diesellucht. De heftrucks en shovels zijn nu allemaal elektrisch aangedreven. Het mes snijdt dus aan twee kanten: het is duurzamer én gezonder.

Door corona wordt tegenwoordig vaker thuisgewerkt dan voorheen. We hebben nu een richtlijn om ongeveer de helft van de tijd op kantoor op kantoor te werken. Dat is immers de plek waar je mensen ontmoet en ideeën uitwisselt. Maar als je aan bijvoorbeeld een rapport werkt, dan kan dat prima thuis. Daar hoef je niet 50 kilometer voor in de auto te zitten.

We zijn internationaal actief. Onze medewerkers adviseren overheden en andere partijen in veel landen, en zijn dus vaak onderweg met het vliegtuig. Tijdens corona bleek dat de wereld ook draait als we níet de hele wereld rondvliegen. Daarom werken we nu aan een duurzaam beleid voor zakelijke reizen. Zo hoef je bijvoorbeeld niet altijd met vijf personen naar een congres; twee personen is soms ook voldoende.

We meten sinds enkele jaren onze CO2-uitstoot: die metingen gaan we gebruiken om ons beleid op aan te passen. Het effect van vliegkilometers is enorm. Maar er is ook een tegengeluid. Het is vaak belangrijk dat we per plekke aanwezig zijn en samen met de lokale bevolking en adviseurs naar een vraagstuk kijken. Als we niet meer vliegen, kunnen we dus minder advies geven. En die adviezen gaan juist over duurzaamheid. Dus met onze adviezen hebben we óók impact.

Of ik een advies heb voor andere werkgevers in de regio over duurzame mobiliteit? Mijn tip is: je kunt altijd beginnen. Er zijn waarschijnlijk duizend redenen om níet aan duurzame mobiliteit te werken. Maar denk aan wat wél kan. Een kleine stap is ook een goed begin.”

'Het mes snijdt aan twee kanten: het is duurzamer én gezonder'
Man naast elektrische shovel

Wouter de Haan (Deltares) met een elektrisch aangedreven shovel

‘Ook goed voor vestigingsklimaat’

Waalpartners civil engineering uit Naaldwijk telt zo’n zestig medewerkers. Het ingenieursbureau geeft overheden, projectontwikkelaars en aannemers advies over onder meer gebiedsontwikkeling en infrastructuur, en helpt ze met bijvoorbeeld geotechnisch advies, ontwerpen, contracten, aanbestedingen en projectmanagement. Algemeen directeur van Waalpartners is Eric Bom.

“Wij hebben elke dag te maken met duurzame mobiliteit. Allereerst als werkgever. We stimuleren onze medewerkers om met de fiets te komen. Zo lanceerden we vorig jaar we onze eigen kledinglijn: WaalVitaal. Die kledinglijn bestaat uit onder meer wandel- en fietskleding.

Onze medewerkers mogen twee dagen per week thuiswerken. Corona was wat dat betreft een leerproces. En de arbeidsmarkt is krap: door thuiswerken goed te faciliteren ben je ook interessant voor nieuwe medewerkers die verder weg wonen. Nieuwe medewerkers krijgen ook niet meer standaard een leaseauto. We hebben nog wel auto’s van de zaak, maar die zijn steeds meer elektrisch of hybride. Ze worden opgeladen door de zonnepanelen op het dak van ons kantoor. Onze CO2-footprint is door de zonnepanelen, het duurzaam inkopen van stroom en de elektrische auto’s spectaculair gedaald van 193 ton in 2019 naar 77 ton in 2021.

Daarnaast is duurzame mobiliteit ons vak. We zijn immers actief op het gebied van openbare ruimte. Zo zijn we vaak betrokken bij de aanleg of het onderhoud van hele woonwijken, bedrijventerreinen en metropolitane fietsroutes. De bedrijven op die terreinen zijn dan dus minder goed bereikbaar. Dat is een goed moment om na te denken over gedragsaanpassingen en duurzame mobiliteit. Iets negatiefs zorgt dan dus voor iets positiefs.

Hoe? Voor een personeelsbijeenkomst hadden we pas het onderwerp ‘The Future Of Cycling’ geagendeerd. Daarvoor hadden we een inspirerende externe deskundige uitgenodigd. Mijn advies aan andere werkgevers is daarom: zoek buiten je bedrijf naar mensen die je kunnen helpen. Zo heeft Zuid-Holland Bereikbaar - waarvan ik ambassadeur ben - mobiliteitsadviseurs. Maak daar gebruik van!

Maar veel werkgevers vinden mobiliteit en bereikbaarheid een zaak van de overheid. ‘Laat ze meer wegen aanleggen’ of ‘Het openbaar vervoer is zo slecht’ zeggen ze vaak. Maar mobiliteit is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als je als werkgever daaraan bijdraagt, dan help je ook het vestigingsklimaat in de regio. De doorstroming wordt dan immers beter. Dus als je ervoor zorgt dat je medewerkers minder vaak met de auto reizen, dan geef je ruimte aan het verkeer dat economisch nóg belangrijker is, zoals het logistieke verkeer. Als je bereikbaarheid belangrijk vindt, dan moet je zelf ook werken aan de oplossing.”

Op onze website lees je meer over manieren waarop MRDH bijdraagt aan duurzame mobiliteit. 

Man op fiets

Eric Bom, algemeen directeur van Waalpartners, is ook ambassadeur van Zuid-Holland bereikbaar.

Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit

Ruim 40 werkgevers in Rotterdam werken met elkaar aan de verduurzaming van het woon-werk en zakelijk verkeer. Zij hebben zich verenigd in de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Gezamenlijk zijn zij goed voor 80.000 werknemers. Dit is 1 op de 5 werknemers in Rotterdam.

Het woon-werk en zakelijk verkeer bestaat uit ongeveer de helft van al het personenverkeer. Deze bedrijven dragen, door onderdeel te zijn van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit, in belangrijke mate bij aan de klimaatopgave. Werkgevers inspireren elkaar met goede voorbeelden en initiatieven. Van een routeplan voor zakelijk vliegverkeer tot alle vormen van duurzame mobiliteit.Ook de MRDH heeft zich in mei 2022 aangesloten, omdat ook zij een Rotterdamse werkgever is en duurzame mobiliteit al sinds de oprichting bij haar medewerkers aanmoedigt. Zo is het OV of de fiets het hoofdvervoermiddel voor het woon-werkverkeer. Zijn er diverse fietsvergoedingen, oplaadpunten voor elektrische fietsen en zijn de twee deelauto’s voor zakelijke ritten die niet met het OV of fiets kunnen, elektrisch.

Meer over de Rotterdamse Klimaatalliantie 

Lees ook het interview over de MRDH als duurzame werkgever op Zuid-Holland Bereikbaar