Vollebregt en Van Kuppeveld:

Innovatie en werkgelegenheid stoppen niet bij de gemeentegrenzen

Innovatie ambassadeurs

Innovatie zorgt voor een sterke en aantrekkelijke regio

Innovatie zorgt voor meer werkgelegenheid en bedrijvigheid, en dus voor een sterke en aantrekkelijke regio. Daarom is innovatie een van de speerpunten in de Strategische Agenda van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. MRDH-bestuurders Bas Vollebregt (wethouder Delft) en Frank van Kuppeveld (wethouder Pijnacker-Nootdorp) maakten zich de afgelopen vier jaar sterk voor meer vernieuwing in de regio. “Ik geloof heilig in regionale samenwerking," aldus van Kuppeveld. 

Zouden we jullie ‘innovatie-ambassadeurs’ mogen noemen? 

Bas Vollebregt: “De term ‘ambassadeur’ is inderdaad wel passend. Als overheid vinden we namelijk niets zelf uit, en we brengen niets naar de markt. Maar we kunnen wel bijvoorbeeld partijen verbinden. En in bepaalde gevallen kunnen overheden de eerste afnemer zijn.” 

Frank van Kuppeveld: “Ambassadeur is inderdaad een mooie term. Binnen de MRDH werken we als overheden samen aan een beter economisch vestigingsklimaat. Simpel gezegd: dat er meer mensen aan het werk kunnen én dat er innovatieve oplossingen komen voor sectoren met toekomst.” 

Wat zijn concrete voorbeelden van hoe overheden in de metropoolregio zich daarvoor inzetten? 

Frank van Kuppeveld: “Neem het programma City of the Future, dat door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is geïnitieerd en door YES!Delft is uitgevoerd. De bedoeling van dat programma is start-ups te laten werken aan innovatieve oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van openbare ruimte. Zo zetten we dus het ecosysteem in voor praktische oplossingen. Daarbij zijn gemeenten de mogelijke gebruiker van de ontwikkelde oplossingen.”  

City of the Future 

In City of the Future werken de 23 gemeenten in metropoolregio samen met YES!Delft een programma om gemeentelijke uitdagingen te koppelen aan technologische innovaties van startups. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een technologie die kan worden toegepast om de parkeerdrukte in kaart te brengen, of het monitoren van de staat van de kademuren in de stad,  of het vinden van een nieuwe manier om te zorgen dat er meer matrassen worden gerecycled. Dit levert (schaalbare) oplossingen die besparingen opleveren voor gemeenten of een verbetering van de leefomgeving van de inwoners. Daarnaast versterkt het het startup-netwerk binnen de gemeenten en vergroot het de kennis over de wijze waarop gemeenten startups beter kunnen bedienen. De resultaten van dit programma kun je vinden op onze website.

Bas Vollebregt: “Voor sommige partijen is het moeilijk om bij elkaar binnen te stappen, zelfs als ze heel dichtbij elkaar zitten. Dan kan een overheid ze stimuleren met bijvoorbeeld een financieel steuntje in de rug. Dat werkte goed bij het innovatieprogramma ZorgTech. Zorgorganisaties, technologiebedrijven en labs konden samen als consortium hun project indienen voor de verdere ontwikkeling van een technologische oplossing voor de gezondheidszorg. Zij ontvingen dan een voucher: een financiële bijdrage, begeleiding en publiciteit. Hiermee kunnen de consortia de haalbaarheid van hun zorginnovatie onderzoeken of deze testen in de praktijk. Er kwamen 50 aanvragen voor vouchers binnen, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een opvoedrobot voor ouders die helpt bij het contact maken met hun kinderen of instructies geeft. Of een handschoen waarmee patiënten kunnen revalideren met VR na een handoperatie.  We hadden maar ruimte voor vijftien aanvragen, de 35 andere samenwerkingsverbanden zijn desondanks wél doorgegaan. Dat vind ik indrukwekkend.” 

VR revalidatiehandschoen

Senseglove: een handschoen waarmee patiënten kunnen revalideren met VR na een handoperatie.

AgriTech  

De 23 gemeenten hebben samen met TNO, InnovationQuarter vier Innovatieprogramma’s opgezet. ZorgTech is daar eentje van. Het Innovatieprogramma AgriTech is de nieuwste en in 2021 van start gegaan. De tuinbouwsector in Zuid-Holland loopt wereldwijd voorop. Nieuwe technologieën zijn er volop, maar toepassing of nieuwe verdienmodellen ontstaan nog te weinig. Aan de validatie van nieuwe technische producten zitten risico’s en kosten verbonden en bedrijven zijn terughoudend met het delen van kennis over bijvoorbeeld telen. In het Innovatieprogramma komen technologie en ‘groene vingers’ samen. Meer informatie over het innovatieprogramma Agritech vind je op onze website.  

Welke rol kunnen campussen spelen binnen de innovatie? 

Frank van Kuppeveld: “Ik heb de helft mijn werkende leven bij Nokia gewerkt. Een van de grote successen van dat bedrijf was dat de afdeling Research vlakbij een onderwijsinstelling was gevestigd. In de regio hebben we daarvan ook schitterende voorbeelden.”  

Elke gemeente heeft een eigen belang. Hoe werkt dat in die samenwerking op gebied van innovatie? 

Frank van Kuppeveld: “Ik geloof heilig in regionale samenwerking. Een voorbeeld: de gemeente Pijnacker-Nootdorp zal niet actief proberen een technologiebedrijf binnen te halen. We kijken naar de regio. In Delft is een mooi ecosysteem met innovatieve bedrijven. Dan kun je er beter voor zorgen dat een nieuw bedrijf daaraan gekoppeld is. Daar werken overigens ook behoorlijk veel inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, dus dat is ook goed voor ons. Sterker nog, het is goed voor de héle regio. Kijk dus waar de sterktes liggen en probeer die te versterken.” 

Bas Vollebregt: “De MRDH heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Daar stemmen we af wat er in de regio gebeurt. Wat doen we op welke plek? En wat doen we als regio? Zo kijkt de MRDH ook naar de toekomst van het vervoer, bijvoorbeeld met het programma Automatisch Vervoer.  

Automatisch Vervoer  

Ontwikkeling van automatisch vervoer kan in de regio bijdragen aan een betere bereikbaarheid, het leveren van een betere OV-dienst, een intensiever gebruik van het bestaande OV en aan een kostenbesparing binnen het openbaar vervoer. Een andere goede reden voor de MRDH-gemeenten om zich bezig te houden met de ontwikkelingen van automatisch vervoer, is dat wereldwijd overheden, softwareontwikkelaars, autoproducenten etc. bezig zijn met een transitie naar zelfrijdend vervoer. In de metropoolregio is de kennis aanwezig om voorloper te zijn en daarmee een krachtige (concurrentie)positie op de internationale markt te krijgen. De regio kan op het gebied van automatisch vervoer een aantrekkelijke vestigingsplaats worden voor toeleveranciers en ontwikkelaars van automatische voertuigen en (beveiliging)software. Meer over automatisch vervoer in de regio lees je hier.

In een innovatieve regio werken inwoners dus niet per se in hun eigen gemeente. 

Bas Vollebregt: “Werkgelegenheid stopt niet bij de gemeentegrenzen. In Delft is een schreeuwend tekort aan bedrijfsruimtes, maar elders in de regio zijn uitstekende bedrijventerreinen, bijvoorbeeld in Schiedam of Rijswijk. Dat zijn mooie plekken voor groeiende bedrijven. Dan kun je als Delft denken: we verliezen een bedrijf. Maar je hebt juist een bedrijf weten te behouden voor de regio.” 

Frank van Kuppeveld: “Ik krijg wel eens de opmerking: zorg ervoor dat Pijnacker-Nootdorp de banen heeft voor de mensen die er wonen. Dan reageer ik voor de grap met: dan moeten we het ministerie van BZK verhuizen, want daar werken veel van onze inwoners. Volgens mij is het veel beter dat die mensen met de metro naar hun werk in Den Haag kunnen. Daarom is een regionale aanpak zo belangrijk.” 

Bas Vollebregt: “En vergeet niet: innovatie gaat niet alleen om bestuur, maar ook om concrete projecten. Neem de opvoedrobot van jeugdzorgplatform Garage2020 die deelneemt aan het programma ZorgTech, of de sensoren van BedSense die de druk en beweging van bedpatiënten in de gaten houden, waardoor verpleegsters minder vaak onnodig naar een bed hoeven. Dat zijn de mooie innovaties die de regio verder helpen.” 

Kennis en innovatie ook speerpunt van Groeiagenda Zuid-Holland 

In 2021 stelden 80 regionale overheden, bedrijven en kennisinstellingen de Groeiagenda Zuid-Holland op. Een agenda om via investeringen gezamenlijk de economie te vernieuwen en brede welvaart te realiseren. 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een van de partners. Het gaat in de Groeiagenda om het ontwikkelen van innovatieprogramma’s en het versterken van de onderzoekinfrastructuur. Inhoudelijke gaat om het verder brengen van digitale sleuteltechnologieën (AI, Quantum en Data); gezondheid, medicijnen en zorg; bio grondstoffen en biobrandstoffen; energietechnologie en energietransitie; high tech equipment, smart industry (inclusief laser en communicatie via satellieten); lucht- en ruimtevaart; maritiem en deltatechniek; tuinbouw en innovatie in het publiek domein. Meer over de Groeiagenda lees je hier.

Jongen aan het werk met planten

In het Innovatieprogramma Agritech komen technologie en ‘groene vingers’ samen.