Jacqueline Arnoldy, projectleider HYPElab:

Digitalisering van het MKB is door de coronacrisis nóg belangrijker geworden

Digitalisering winkeliers Pijnacker-Nootdorp

Grote stap vooruit in digitalisering van winkelcentra Pijnacker-Nootdorp

Hoe ga je als retailer om met een steeds veranderende markt? Hoe blijft jouw winkel aantrekkelijk voor de consument? Hoe komen je digitale skills up to date? Jacqueline Arnoldy van de TMO Fashion Business School is projectleider van het HYPElab en beantwoordt drie vragen over hun aanpak.

Waarom is digitalisering voor winkeliers zo belangrijk?

Digitalisering van het MKB én online oriënteren en shopping is al jaren in opkomst en de coronacrisis heeft er natuurlijk voor gezorgd dat dit nóg belangrijker is geworden. Dat zal ook na de coronacrisis zo blijven. Daarom hebben ondernemers, gemeente Pijnacker-Nootdorp, ROC Mondriaan en TMO Fashion Business School de handen ineengeslagen. Met ondersteuning van de MRDH en de Rabobank zijn we het project digitalisering winkelcentra gestart en hebben we alles wat we in 2019 in Delft en Rijswijk al hadden geleerd, in 2020 ook in Pijnacker-Nootdorp in de praktijk gebracht. Het HYPE Lab is een proeftuin voor retailers en retail-medewerkers. Studenten helpen winkeliers bij het experimenteren met verschillende technologieën. In hun eigen winkels én online. Dat levert veel digitale kennis en vaardigheden op.

Waar heb je extra aandacht besteed? Waar ben je trots op?

In winkelcentra De Parade Nootdorp en Pijnacker Centrum was het HYPElab vooral gericht op digitalisering van de individuele retailer. We wilden er zoveel mogelijk online krijgen. De focus is daarbij gelegd op de bestaande gebiedsapps van deze winkelgebieden, waarmee consumenten zowel kunnen sparen als communiceren met hun favoriete winkels. Dit keer ook met gemeenschappelijke sociale spaardoelen om zo extra binding met de winkelgebieden te creëren. En retailers hebben tablets op de toonbank gekregen zodat consumenten nog makkelijker konden sparen. In Pijnacker Centrum hebben we ook andere technologieën getest zoals een spy-bril, een Telepresence Beam en QR-codes. Zo hebben we dus de online bereikbaarheid van de winkeliers en hele winkelgebieden verbeterd én direct ook gewerkt aan de loyaliteit van de bezoekers.

Het HYPElab is trots op de volgende resultaten: 

  • Totaal 57 retailers in de 2 winkelgebieden De Parade en Pijnacker Centrum doen mee met de 2 gebiedsapps. Dit is een draagvlak van 50% van alle retailers. 
  • Ruim 800 consumenten hebben de 2 gebiedsapps gedownload. 
  • Met totaal 45 retailers zijn er vanaf begin oktober 4 tot 6 weken lab experimenten uitgevoerd om hen te digitaliseren. Deze retailers hebben wisselende 21st century skills niveau t.o.v. houding, motivatie, kennis en vaardigheden. 
  • Door een eerdere start van het HYPElab in de Parade in het voorjaar van 2020 kunnen nu 75% van de 23 onderzochte app retailers met hulp van een trainingstool zelfstandig en soms creatief content maken voor de Parade Nootdorp app. 
  • In Pijnacker centrum hebben 8 retailmedewerkers met de diverse technologieën gewerkt en zij hebben na 4 weken meer kennis en vaardigheden. Daarnaast zijn ze gemotiveerder om met technologieën aan de slag te gaan, naast de Pijnacker centrum app ook met QR-codes en de Spy bril.
  • 75% van de 34 app retailers in Pijnacker Centrum zijn enthousiast en kunnen met hulp van studenten content maken voor de Pijnacker Centrum app.
  • Bij een langere en frequentere begeleiding door studenten stijgt het digitaliseringsniveau oftewel de SRL, het Skill Readiness Level van retailers. 
  • De techniek van de 2 gebiedsapps (Technology Readiness Level) is d.m.v. de lab experimenten met retailers, studenten en de app bouwer bViva geanalyseerd en verbeterd met een 2.0 app versie. 

Hoe gaat het nu verder?

Het HYPElab heeft een toolkit opgeleverd met instrumenten om retailers verder te helpen met digitaliseren en het maximaal benutten van gebiedsapps. Daar plukken zowel de retailers als de consumenten de vruchten van. Verder hebben we veel nieuwe ideeën om in het komende jaar het HYPElab te verbeteren in dezelfde winkelgebieden maar ook in nieuwe winkelgebieden. Zo kunnen nog meer retailers digitaliseren, zodat zij en hun winkelgebieden futureproof zijn!

Bekijk een impressie van het HYPElab. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacqueline Arnoldy (arnoldy@tmo.nl of tel. 06-50228025). Lees hier meer over werklocaties bij de MRDH.