Intelligentste fietspad van Nederland op TU Delft Campus

06 december 2021

Op TU Delft Campus is een intelligent stuk fietspad aangelegd dat in kaart brengt hoeveel verkeer met welke snelheid op welk moment erover heen komt. De ondergrondse sensoren in de wegelementen van het bedrijf PlasticRoad, vormen een aanvulling op de bovengrondse sensoren die al in werking zijn op de campus. De innovatieve sensoren en unieke combinatie van metingen die plaatsvindt, maken dit het meest intelligente fietspad van Nederland. Het project levert cruciale informatie op over het gedrag van weggebruikers die wordt ingezet om de bereikbaarheid van steden van de toekomst slimmer en efficiënter te organiseren.

Fietspad vol met sensoren

Diverse sensoren onder én in het wegdek geven inzicht in hoe een weg gebruikt wordt en welke effecten dat op de weg heeft. Ook wordt informatie over de temperatuur en hoeveelheid neerslag verzameld. Deze ondergrondse sensoren vormen een aanvulling op het geavanceerde bovengrondse monitoringssysteem op de campus dat bestaat uit 3D camera’s, wifi, radar, bluetooth en mmwave. De combinatie van sensoren levert unieke informatie op voor het onderzoek naar Smart Urban Mobility, onder leiding van professor Serge Hoogendoorn. Dat onderzoek is erop gericht duurzame, efficiënte en innovatieve mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen om de steden van de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden. Daarnaast vormt dit project een belangrijke testcase voor de werking van diverse sensoren die met de ervaringen uit dit project, verder doorontwikkeld kunnen worden.

Krachten bundelen

In dit project vindt samenwerking plaats tussen twee fieldlabs; proeftuinen op TU Delft Campus waar het bedrijfsleven, de overheid en onderzoekers samenwerken om baanbrekende innovaties te versnellen. Fieldlab Delft on Internet of Things (Do IoT) en het Mobility Innovation Centre Delft (MICD) bundelen intensief de krachten, voortbordurend op onderzoek dat in de afgelopen twee jaar gezamenlijk is gedaan. 

Herbruikbaar

Het intelligente fietspad van 25 meter lang bestaat uit een duurzaam en circulair ontworpen elementen gemaakt van gerecycled huishoudelijk plastic afval en fungeert vanwege de holle ruimte ook als tijdelijke berging voor neerslag, ideaal om steden klimaatbestendiger te maken.

Fietsers fietsen over het nieuwe fietspad de Plastic Road op de TU Delft campus.

Sensoren in de Plastic Road houden allerlei data bij over het verkeer dat erover heen gaat. Foto: Rick Wink Photography

Proeftuin

Het project wordt medegefinancierd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De 23 gemeenten ondersteunen proeftuinen waarbij geëxperimenteerd wordt met nieuwe verbindingstechnologieën en de verwerking van data. Ook kan het oplossingen bieden voor het bereikbaar houden van de regio. In januari volgt een officiële opening van het intelligente fietspad door Jan-Dirk Jansen, decaan van CiTG, en Bas Vollebregt, wethouder economie van de gemeente Delft, waarbij een voorproefje op de resultaten van de eerste twee maanden gedeeld wordt.