Duurzaam inkopen zwaar materieel

Duurzaam inkopen zwaar materieel

Door duurzaam in te kopen of aan te besteden geeft de overheid het goede voorbeeld. Ook worden leveranciers uitgedaagd meer duurzame producten en diensten te leveren. Voor het verduurzamen van zwaar materieel is regionale samenwerking onmisbaar. De 23 gemeenten werken voor deze kans op regionaal niveau samen, om kennis uit te wisselen en gezamenlijk een stevigere positie te hebben bij de aanschaf van zero emissie zwaar materieel.

 

Uitdagingen van het duurzaam inkopen van zwaar materieel

Zero emissie zwaar materieel is nog onvoldoende beschikbaar en/of voldoet niet aan de gevraagde technische eisen. Bij de aanbestedingen die gemeenten individueel doen voor zero emissie zwaar materieel zijn de aantallen voertuigen laag. Door samen te werken brengen we de regionale vraag in beeld en onderzoeken we welk type voertuigen er nodig zijn. Gemeenten werken met elkaar samen, maar ook met de externe organisaties die voor verschillende gemeenten het materieel verzorgen om zo beeld te krijgen op het materieel dat nodig is.

Onderzoek naar type voertuigen

Met de afdeling Vervoer en Materieel van de gemeente Rotterdam en de regionale werkgroep verduurzamen zwaar materieel heeft het projectteam duurzame mobiliteit (MRDH-organisatie) een inventarisatie laten uitvoeren om in beeld te krijgen welk zwaar materieel gemeenten gebruiken.

Dit onderzoek heeft geleid tot een overzicht van de verschillende type voertuigen, de aanbestedende diensten en de afschrijvingsperioden. Daarnaast is door een twaalftal partijen (waaronder gemeenten en uitvoeringsorganisaties) een intentieverklaring ondertekend om in MRDH-verband verder te onderzoeken hoe de aanbesteding verduurzaamd kan worden. In samenwerking met de afdeling Vervoer & Materieel van de gemeente Rotterdam werken we aan een vervolg om gemeenten bij het duurzaam aanbesteden te ondersteunen.

Goudappel Coffeng en CE Delft hebben de potentie van deze kans ingeschat op een reductie van 17 kton CO2 vanaf 2025. 

Kijk voor meer informatie over de maatregelen op de pagina regionaal maatregelenpakket.