Capelle aan den IJssel

Project: Afvalscheiding in hoogbouw

De rijksoverheid wil minder huishoudelijk afval én dat afval wordt gescheiden. Goed gescheiden afval is namelijk makkelijker te recyclen. Daarom heeft de rijksoverheid limieten opgelegd voor het aantal kilo’s restafval dat per huishouden geproduceerd mag worden. Maar in veel gemeenten worden deze limieten niet gehaald, wat leidt tot grote kosten voor gemeenten, onder andere door rijksheffingen. In wijken met hoogbouw blijkt het aandeel van recycling en gescheiden afval veel te laag te zijn. Met de gemeenten Capelle aan den IJssel en Maassluis is daarom een project gestart om oplossingsrichtingen te zoeken voor het scheiden van afval in hoogbouw.

Samenwerking 

De gemeente Capelle aan den IJssel en Maassluis werken samen in dit project.

Stand van zaken

Fase 1: Probleemanalyse en businesscase

In fase 1 van dit project heeft YES!Delft de businesscase onderzocht. Daaruit blijkt dat de meeste gemeenten binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag met dit probleem te maken krijgen en dat er een potentiële besparing is van 25 miljoen euro per jaar voor de hele metropoolregio.

Ook heeft YES!Delft in fase 1 verschillende technologische oplossingen aangedragen. De twee meest noemenswaardige oplossingen zijn gassificatie (zie fase 2) en voedselvermalers. Bij deze laatste oplossing wordt groente-, fruit- en tuinafval in flats vermalen en via de vuilwaterafvoer afgevoerd. Onderaan de flat wordt het centraal ingezameld en vergist. Dit scheelt veel restafval en blijkt de meest veelbelovende oplossing. De G4 gemeenten doen al onderzoek naar deze oplossingsrichting, dus er wordt gekeken of de gemeenten Capelle aan den IJssel en Maassluis kunnen aanhaken bij dit onderzoek.

Fase 2: Gassificatie

Gassificatie is een technologie waarbij ongescheiden afval door hoge temperatuur wordt omgezet in  bruikbare chemicaliën. Voor deze veelbelovende technologie heeft YES!Delft de businesscase onderzocht voor gemeenten. Hoewel de technologie zowel op het vlak van CO2-uitstoot, als op het vlak van financiële besparing erg aantrekkelijk lijkt, zijn er nog wel barrières. Denk aan regelgeving en concurrentie met langdurige afvalverbrandingscontracten. Omdat het veranderen van landelijke wetgeving niet onder het mandaat van de MRDH valt, is voor nu besloten om geen verdere stappen op dit vlak te ondernemen. Fase 2 is daarmee afgerond.