Autodeelcoöperatie DEEL in Den Haag

Met DEEL verlaagt Den Haag de parkeerdruk om zo efficiënter om te gaan met openbare ruimte. Het concept van DEEL richt zich op een grote groep huishoudens die gezamenlijk een aantal elektrische deelauto’s deelt. Het resultaat hiervan is dat eigen auto’s en parkeervergunningen minder of niet meer nodig zijn. Eén elektrische deelauto vervangt hierbij minimaal twee fossiele privé-auto’s, maar vaak meer. Dit levert ruimte op in de woonstraten, die de bewoners anders kunnen gaan benutten. Bewoners bepalen zelf de voorwaarden van het deelsysteem, zoals de soorten auto’s, tarieven en gebruiksregels. Er ontstaat een community, die breder wordt dan alleen autodelen. Deze community kan met andere bewoners in de straat gaan nadenken over een ander gebruik van de vrijgekomen parkeerplaatsen. Fijn voor de deelnemers zelf omdat het minder geld kost dan een eigen auto hebben. Fijn voor de andere buurtbewoners, omdat het ruimte oplevert in hun buurt.