Voucher Stimular

Stefan Romijn van Stichting Stimular

“ Samen staan we sterker en helpen we bedrijven om de bedrijfsvoering en de omgeving te verduurzamen.”

 

BureauStichting Stimular
Expert: Stefan Romijn
Contactgegevenss.romijn@stimular.nl, T 010-2382827

Even voorstellen

Stimular is de werkplaats voor duurzaam ondernemen. Stimular onderzoekt, maar is vooral ook een coach voor zowel de gemeente als de ondernemers op weg naar een klimaatneutraal, circulair en groen bedrijventerrein. "We staan voor een integrale benadering van de verschillende milieuthema’s en spreken daarbij de taal van de ondernemer."

Expertise

Brede kennis en ervaring met zowel inhoudelijke maatregelen (energie, afval, mobiliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie) als proces (hoe zorg je voor draagvlak bij ondernemers, hoe werk je toe naar samenwerking aan duurzame maatregelen, hoe financier je verduurzaming).

Visie

Klimaatneutraal en circulair ondernemen is nodig voor een leefbare toekomst. Dat moet snel en concreet zijn door te werken aan maatregelen met de grootste impact. Een duurzaam bedrijventerrein bereik je alleen met draagvlak bij ondernemers.

Aanbod

Traject om samen met gemeente en ondernemers te komen tot een projectplan voor de verduurzaming van een bedrijventerrein. Met dit projectplan heb je een plan over het te volgen proces, zoals het uitvoeren van een nulmeting, draagvlak creëren bij ondernemers, versterken van de organisatiegraad, planning en financiering. Het projectplan kan integraal zijn of gericht zijn op een concreet vraagstuk (bijvoorbeeld aardgasvrij bedrijventerrein, collectieve afvalinzameling, vergroening van het terrein).

Geïnteresseerd? Lees de aanpak van Stimular