Voucher stec Groep

Evert-Jan de Kort van Stec groep

"Turbo op toekomstbestendige bedrijventerreinen! Het gaat om het veiligstellen van de werkgelegenheid, toegevoegde waarde en brede welvaart van morgen in de metropoolregio. Nu niet investeren in onder andere energietransitie, circulaire businessmodellen en klimaatmaatregelen op bedrijventerreinen is een groot risico voor bedrijven, investeerders en de regio als geheel.”

 

Bureau: Stec Groep

Expert: Evert-Jan de Kort

Contactgegevens: e.dekort@stec.nl, T 06-52567974

Even voorstellen

Stec Groep staat voor een zorgvuldig gebruik van de ruimte en het zo goed mogelijk benutten en/of transformeren van bestaande gebieden en alle typen vastgoed. Dat doen we vanuit een marktconforme, realistische benadering. We denken als een belegger en zetten in op een duurzame leefomgeving in combinatie met een innovatieve economie. We hebben oog voor alle belangen en brengen partijen bijeen.

Expertise

Stec Groep heeft expertise op verschillende vastgoedmarkten. Een greep uit de expertises:

  1. Bedrijventerreinen
  2. Logistiek
  3. Kantoren
  4. Mengen wonen en werken
  5. Omgevingswet

Visie

De economie vernieuwt en verduurzaamt. Energie- en klimaatopgaven, circulaire economie en digitalisering stuwen de ‘Next Economy’. Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen vormen de maatstaf. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is hét businessmodel van de toekomst en bedrijven moeten hierin mee, evenals hun bedrijventerrein. Midden in de coronacrisis is dat nu extra belangrijk. Bedrijventerreinen zijn de duurzame herstel hotspots bij uitstek.

Aanbod

  1. Scan kwaliteiten en concrete Next Economy kansen met eerste aanbevelingen.
  2. Pandinvesteringsrapportage (PIR) voor specifiek pand of kavel op terrein.
  3. Doorlichten investeringsgerichte aanpak gemeente en/of ondernemers op uw terrein
  4. Scan kansen voor functiemenging en intensivering

Geïnteresseerd? Lees de aanpak van Stec Groep