Voucher Markus Werklocatieregisseurs

Edwin Markus van Markus Werklocatieregisseurs

“ Door onze unieke aanpak kan er een ‘gouden driehoek’ tussen vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente worden ontwikkeld.”

 

Bureau: Markus Werklocatieregisseurs
Expert: Edwin Markus
Contactgegevensedwin@markus.nl, T 06-53738703 

Even voorstellen

Wij zijn al meer dan 30 jaar actief in de vastgoedmarkt in het algemeen en die op bedrijventerreinen in het bijzonder. Steeds vanuit de kracht van samenwerkende ondernemers en vastgoedeigenaren in die gebieden. Ontzorgen bij de uitvoering van taken in het algemeen belang (d.m.v. parkmanagement) is daarbij een sleutel.

Expertise

Onze methode, Werklocatieregie, is een integrale aanpak om door middel van gestructureerde samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en overheden concrete maatregelen te nemen om de kwaliteit van werklocaties op korte termijn te verbeteren en op lange termijn te handhaven.

Visie

De druk om te verduurzamen en toekomstbestendig te worden is groot. Voor de individuele ondernemer en vastgoedeigenaar op de terreinen, maar ook voor de (lokale) overheden om de terreinen aantrekkelijk, veilig en ook nog toekomstbestendig te maken en te houden. Toekomstbestendig maken is een proces met een lange duur en projecten moeten organisch passen in dit proces. Succesfactor voor toekomstbestendigheid is samenwerking op de bedrijventerreinen.

Aanbod

We gaan in gesprek met de gemeente om de stand van zaken op de bedrijventerreinen te inventariseren. Daarna kan worden verkend wat de ondernemers en vastgoedeigenaren als gezamenlijk belang hebben. Tegelijkertijd wordt er gezocht naar een ‘voorlopig bestuur’ voor een ‘ondernemersvereniging in oprichting’. Deze ondernemersvereniging kan dan sturing geven aan alle projecten en hierbij worden geholpen door een professionele parkmanagementorganisatie.

Geïnteresseerd? Lees de aanpak van Markus Werklocatieregisseurs