Voucher Cirkellab

Jan-Willem Kanters van Cirkellab

 “Uitwisseling van energie en materialen, innovatie, lokale werkgelegenheid, samenwerking en vertrouwen kenmerken de nieuwe, regionale, circulaire economie. De verbinding sluit de cirkels!”

 

Bureau: Cirkellab
Expert: Jan-Willem Kanters
Contactgegevens: jan-willem@cirkellab.nl, T 06-55706667

Even voorstellen

Het (h)erkennen van aanwezige waarden in producten, grondstoffen, mensen en natuur klinkt wellicht idealistisch – met Cirkellab laten we zien dat dit economisch juist heel verstandig is. Deze nieuwe blik op de economie blijkt meer en meer rendabel en binnen enkele decennia de enig houdbare. Want diversiteit, zo leren we uit de natuur, biedt veel robuustere en flexibelere ontwikkeling, welvaart en groei, dan monocultuur.

Expertise

Cirkellab specialiseert zich in de kansen die een circulaire economie biedt. Met uitgebreide ervaring op elk van de benodigde deelgebieden, richt Cirkellab zich op deze synergie om te komen tot een concrete aanpak en businesscases die overheden en bedrijven in staat stellen om bedrijfs- en maatschappelijke uitdagingen om te zetten in kansen, oplossingen en businesscases.

Visie

Vanuit economische, duurzame, en maatschappelijke ontwikkelingen zien we inmiddels breed draagvlak en urgentie om slimmer om te gaan met grondstoffen, materialen, producten en afval. Een circulaire aanpak brengt al deze doelstellingen bij elkaar tot versterkende oplossingen.

Aanbod

Elk bedrijventerrein is anders, maar samenwerking loont altijd. We gaan met gemeente, ondernemers, ondernemersvereniging en/of parkmanagement in gesprek. Aan de slag met de eerste, relatief korte termijn kansen waarop we voldoende ‘energie’ vinden. Om een begin te maken en een stevige basis te leggen voor volgende kansrijke stappen richting de langere termijn duurzame toekomst op álle thema’s van de Next Economy.  Zowel richting de samenleving als ieders eigen verdienmodel, nu en in de toekomst.

Geïnteresseerd? Lees de aanpak van Cirkellab