Voucher Buck Consultants International

Marije Groen van Buck Consultants International

“Onze TED-Bedrijventerreinen aanpak staat voor 'Toekomstbestendige bedrijven + Energietransitie + Duurzame ruimte' en speelt in op de dynamiek van het bedrijfsleven. We gebruiken bijvoorbeeld het moment van de geplande noodzakelijke bedrijfsinvesteringen om ook te investeren in verduurzaming. Tegelijkertijd faciliteert ruimtelijke inrichting groei en verduurzaming. En last but not least, organiseert deze aanpak het commitment van alle betrokkenen op een wervende manier met een concreet uitzicht op resultaten.”

 

Bureau: Buck Consultants International

Expert: Marije Groen

Contactgegevens: Marije.Groen@bciglobal.com, T 06-54974652

Even voorstellen

Buck Consultants International doet onderzoek en geeft advies aan overheden en bedrijven op het gebied van economie, ruimte, infrastructuur, vastgoed, locatiekeuzes, goederenvervoer en logistieke ketens, plus de verduurzamingsvraagstukken daarbinnen.

Expertise

Zes aandachtsvelden:

 1. Economische ontwikkeling, werklocaties en gebiedsontwikkeling
 2. Goederenvervoer
 3. Commercieel vastgoed
 4. Strategie-, locatie- en vastgoedadvies voor bedrijven
 5. Supply chain strategie & Logistiek advies
 6. Marketingstrategie & Acquisitiestrategie

Visie

Aandacht voor de toekomstbestendigheid van bedrijven begint met de vraag: wat is in de bedrijfsomgeving nodig om bedrijven optimaal te faciliteren? Duurzaam ruimtegebruik gaat om het beter benutten van bestaande ruimte, verbetering van de uitstraling en ruimtelijke herontwikkeling. Energietransitie betekent in de brede zin van het woord: verduurzaming van het energiehuishouden maar ook de logistiek en het grondstoffengebruik, verbetering van biodiversiteit en klimaatadaptatie. 

Aanbod

Actierapportage omtrent 1 van de volgende thema’s:

 1. TED-B kansen op een terrein
 2. Leren van andere terreinen
 3. Uitrol laadinfrastructuur op terreinen
 4. Kansenkaart city hub
 5. Investeringen in beeld

Geïnteresseerd? Lees de aanpak van Buck Consultants International