Algemeen bestuur 13 december 2019

Naar overzicht
Datum: 
vrijdag, 13 december, 2019
Aanvang: 
16.00 uur
Eind: 
17.00 uur
Locatie: 
Innovatiekracht, Spijkenisse

Agendaitems

Opening en mededelingen
Opening en mededelingen
Bespreekpunten
Bespreekpunten
2. Update investeren in de regio
2. Update investeren in de regio
Hamerstukken
Hamerstukken
4. Tweede Bestuursrapportage 2019
5. Contoleprotocol accountantscontrole MRDH jaarrekening 2019
7. Benoeming (plaatsvervangend) leden adviescommissies 2018 -2022
7. Benoeming (plaatsvervangend) leden adviescommissies 2018 -2022
Op 6 december is een nieuwe versie geplaatst.
8. Vaststellen vergaderplanning algemeen bestuur 2020
8. Vaststellen vergaderplanning algemeen bestuur 2020
9. Vaststellen verslag algemeen bestuur MRDH van 12 juli 2019
9. Vaststellen verslag algemeen bestuur MRDH van 12 juli 2019
Rondvraag en sluiting
Rondvraag en sluiting
10. Rondvraag
10. Rondvraag