Verduurzaming bedrijventerreinen

Afval- en reststromenanalyse voor bedrijventerreinen

Samen met Omgevingsdienst Haaglanden, DCMR en de provincie Zuid-Holland is de MRDH een onderzoek gestart naar ‘Afval- en reststromenanalyse: Handelingsperspectief en ruimtelijke consequenties circulaire bedrijventerreinen Metropoolregio Rotterdam Den Haag’. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stec Groep en New Economy.

Het traject werkt richting volgende resultaten:

  1. Een afval- en reststromenanalyse voor 25 geselecteerde bedrijventerreinen in de metropoolregio
  2. Kansen en handelingsperspectieven circulaire bedrijventerreinen
  3. Een goede basis voor een vervolg waarin gemeenten en ondernemers concreet aan de slag gaan met circulaire kansen in de metropoolregio
  4. Ruimtelijke consequenties voor toepassingen circulaire economie vertaald naar de nieuwe Strategie Werklocaties
  5. Een eerste stap voor gemeentelijk, regionaal en provinciaal beleid en strategie op circulaire bedrijventerreinen in de metropoolregio

Op 27 september worden de eerste resultaten gedeeld van deze quickscan en wordt met gemeenten een keuze gemaakt om, naast 10 reeds geselecteerde bedrijventerreinen, nog eens te verdiepen op 15 terreinen.

Meer weten of er bij zijn (online)? Mail naar c.stoppelenburg@mrdh.nl.

Zon op daken bedrijventerreinen

In samenwerking met het projectteam van de Regionale Energie Strategie en VNO-NCW West wordt gewerkt aan een versnellingsvoorstel voor zon op bedrijfsdaken en/of vergroening op bedrijventerreinen. Tijdens het RES-proces is door het Kadaster data geleverd die gebruikt kan worden om inzichten te krijgen waar de potentie van de daken ligt als ook kansen voor vergroening. Deze analyse vormt de onderlegger voor een te starten project in het kader van de aanpak next economy bedrijventerreinen. Op basis van deze onderlegger worden in overleg met de gemeenten 3 bedrijfsterreinen geselecteerd om een versnellingsaanpak te testen.

Meer weten? Mail naar c.stoppelenburg@mrdh.nl