Toegankelijkheidsverklaring

De MRDH streeft er naar om alle informatie op www.mrdh.nl zo aan te bieden dat iedereen het kan bekijken en gebruiken. De website is gebouwd volgens de EU-standaard voor toegankelijkheid EN 301 549. Deze standaard is gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Onderzoek

Uit het toegankelijkheidsonderzoek blijkt dat de website www.mrdh.nl gedeeltelijk voldoet aan alle eisen uit de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. In de toegankelijkeidsverklaring staat op welke punten de website nog niet volledig voldoet.  Video’s voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen, door middel van ondertiteling. Hierdoor kunnen mensen met een visuele of taalbeperking de beelden ook bekijken. Komende tijd zullen we onze video's voorzien van audiodescriptie, waardoor deze volledig toegankelijk zijn. Niet alle pdf's op onze website zijn toegankelijk. Daarom gaan we de komende maanden pdf's zoveel toegankelijke maken of mogelijk omzetten naar een webpagina.

Met enige regelmaat laten we onze website testen door een onafhankelijk testbureau. Op basis van het testrapport kunnen we weer verbeteringen uitvoeren. Onze vorderingen publiceren we op deze pagina en in onze toegankelijkheidsverklaring.

De laatste verklaring is van 8 oktober 2020.