Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

De MRDH streeft er naar om alle informatie op www.mrdh.nl zo aan te bieden dat iedereen het kan bekijken en gebruiken. De website is gebouwd volgens de EU-standaard voor toegankelijkheid EN 301 549. Deze standaard is gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Onderzoek

Uit de in 2022 uitgevoerde hertest van de website blijkt dat de website www.mrdh.nl gedeeltelijk voldoet (niveau B) aan alle eisen uit de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549.  De technische punten in de hertest waarop de website nog niet voldeed, zijn opgelost. In 2023 wordt gewerkt aan het digitoegankelijk maken van de pdf-bestanden op de website.  Een onafhankelijk bureau test onze website jaarlijks. Op basis van het testrapport voeren we verbeteringen en aanpassingen door. Onze vorderingen publiceren we op deze pagina en in onze toegankelijkheidsverklaring. 

De laatste verklaring is van 20 december 2022