Tekstpagina Factsheet Campussen

Het campusnetwerk in de metropoolregio Rotterdam Den Haag:

Dé broedplaats voor het aanjagen van talent en innovatie

Voor zowel onze samenleving als de economie is het cruciaal dat er voldoende mensen zijn die de ontwikkelingen van vandaag en morgen kunnen bijbenen. Dit vraagt om onderwijs dat op alle niveaus aansluit bij de nieuwe arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor studenten als voor medewerkers van bedrijven (LLO). En het vraagt om slimme netwerken en plekken waar bedrijven en onderwijsinstellingen elkaar vinden: de mbo- en hbo-campussen in onze regio.
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag stimuleert de ontwikkeling van deze laagdrempelige plekken waar onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken. De campussen creëren een marktplaats voor ideeën, voor vraag en aanbod. De campussen zijn niets minder dan dé verbindende schakel voor uitdagende vraagstukken in de techniek en
ICT, de energietransitie en het voeden en vergroenen van onze steden.
 

15% van het BNP

Met 21 gemeenten, 2,4 miljoen mensen en 1,2 miljoen banen (13,5% van de werkende Nederlanders) en een aandeel van 15% in het BNP is de metropoolregio een regio die er toe doet. Nationaal en internationaal. 

14 mbo- en hbo- campussen

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag versnelt de vorming van regionale campussen door cofinanciering en draagt daarmee

bij aan een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is er het regionaal campusnetwerk waarin gemeenten en onderwijsinstellingen kennis en ervaringen delen en samenwerken met het bedrijfsleven. De MRDH investeerde al in 14 mbo- en hbo-campusprojecten.

 

74% van de studenten is mbo- of hbo-student

Het merendeel van de banen in onze regio wordt door hen ingevuld.

De agrifood en biotechnologie

De greenportbedrijvenen in de metropoolregio leveren met een exportwaarde van ruim vijf miljard euro en een productiewaarde van ruim drie miljard euro een substantiële bijdrage aan de economie. Biotechnologie is een opkomende sector in Zuid-Holland met start-ups en scale-ups die de transitie naar een duurzame, biobased economie een boost geeft.

 

De campussen in de regio

 

 • Biotech Campus, Delft: biotechnologie
 • Dutch Fresh Port, Barendrecht: verslogistiek
 • Food Innovation Academy, Vlaardingen: innovaties in de foodsector
 • Horti Science Park, Lansingerland: wetenschappelijk en toegepast onderzoek, plantgezondheid
 • World Horti Center, Westland: onderzoek, demonstratie en educatie hortitech en gezondheid

Meer dan 100 jaar kennisontwikkeling

De kennis van de tuinbouwsector in de regio gaat meer dan 100 jaar terug en draagt bij aan de kennisontwikkeling voedselveiligheid en -zekerheid. Toonaangevende (inter)nationale bedrijven - van telers, zaadveredelaars en kassen- bouwers tot hightechleveranciers en verslogistieke dienstverleners - maken deze regio tot dé plek voor het ontwikkelen, testen en vermarkten van technologie voor datagedreven en autonome teelt.

 

Talent: 1200 mbo- en 75 hbo/wo studenten

Met opleidingen op het gebied van:

 • Techniek, groen, handel, zakelijke dienstverlening
 • Cellulaire Agricultuur
 • Voeding en technologie, Voeding en kwaliteit, Voeding en voorlichting
 • Food commerce en technology

 

Ondernemen op  campussen

50 + bedrijven op de campussen en meer dan 130 samenwerkingspartners

1700 + banen op de campussen

 

Praktijkgericht onderzoek en innovatie

110 Onderzoekskassen en 1 all climate kas

 •  CIV projecten
 • Learning communities
 • Practoraten
 • 13 EU Innovatieprogramma’s

 

 

Digitalisering

De ICT sector lever met een aandeel Van bijna 5% in de Nederlandse economie een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling en groei van Nederland en de regio Rotterdam - Den Haag.

 

De campussen in de regio

 • Digital Operations Centre, Delft: the future technician
 • Dutch Innovation Park, Zoetermeer: cybersecurity, big data, smart mobility en e-health
 • IT Campus Rotterdam, Rotterdam: meer en beter IT-talent opleiden, en iedereen digivaardig
 • IT & Security campus, Den Haag: veiligheid digitale samenleving

 Dé plek waar technologische innovaties op het gebied van cyber- security, big data, smart mobility, e-health en digital operations worden ontwikkeld én toegepast.

Ondernemen op de campussen

120+ bedrijven en 60+ samenwerkingspartners op de campussesn

5.000 + banen

 

Talent

1000+ mbo- en hbo-studenten

 

Met opleidingen op het gebied van:

 

 • Cybersecurity, artificial intelligence (AI) of gamification
 • ICT en Applied Data Science & Artificial Intelligence
 • Engineering en mechatronica
 • HBO-ICT: Information Security Management, Software Engineering, Business & Data Management en Innovative Development

Praktijkgericht onderzoek en innovatie

 • Lectoraat Smart Sustainable ManufacturingLectoraat Data Science
 • Innovatieprogramma’s en productinnovaties
 • Shared labs voor toegepaste innovaties (Big Data hub, Cyber Security Centrum)
 • Practoraat Digital Operations 

Energie

In 2050 moeten we volledig klimaatneutraal zijn. Dat vraagt om een complete  verandering van ons energiesysteem en is één van de grootste uitdagingen in deze tijd. Zo’n ingrijpende verandering lukt alleen maar met actieve betrokkenheid Van het bedrijfsleven en nieuwe kennis en vaardigheden.

 

De  campussen in de regio

 • Energietransitielab, Rotterdam: waterstoflab, learning communities
 • I-EM, Delft: zon-, wind-, waterstoftechnologie, energieopslag en duurzame mobiliteit
 • Green Technology Campus, Voorne aan Zee: procesoperators en maintancepersoneel, waterstoftechnologie, renewable energy, onderhoud windturbines

Studenten en mensen uit de praktijk werken op de campussen in laboratoria, demo- en testruimtes met kennis op het gebied van waterstof, duurzame mobiliteit, wind- en zonne-energie.

Ondernemen op de campussen

20 + bedrijven op de campussen en samenwerkingspartners

40 + banen op de campussen

 

 

Talent 

100+ mbo- en hbo-studenten

Met opleidingen op het gebied van:

 • ICT, Automotive en Smart Technology
 • Mbo Procestechniek & Maintenance (onderhoud windturbines, renewable energy, waterstoftechnologie)
 • Industrieel Product Ontwerpen, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Maritieme Techniek
 • Havenindustrie

 

Praktijkgericht onderzoek en innovatie

 • Nieuwe minors en onderwijsmodules over duurzame energiebronnen
 • Samenwerking practoraten en lectoratenLiving Lab groene energie en energietransitie
 • Energietransitie en Industrie 4.0