Subsidieproces MRDH

Op deze pagina leest u een toegankelijke versie van de infographic 'het subsidieproces van de MRDH in beeld'. 

Subsidieproces MRDH

Kleine projecten IPVa

1: Subsidieontvanger:  aanmelden project via intakeformulier volgens artikel 4 SV uiterlijk 31 juli voorafgaand aan IPVa jaar.

2: MRDH: vaststellen IPVa: laatste BCVa voorafgaand aan IPVa jaar (medio december) 

3: Subsidieontvanger: dient subsidieaanvraag in volgens artikel 12/22/30/37 SV. Uiterlijk 31 oktober in IPVa jaar. 

4: MRDH: verleent subsidie volgens artikel 13 SV. Uiterlijk 3 maanden na aanvraag. 

5:  Subsidieontvanger: dient voorschotfactuur in: na subsidieverlening maximaal 50% als voorschot factureren. 

6: Subsidieontvanger: start realisatie: volgens artikel 7 SV. Uiterlijk 12 maanden na subsidieverlening. 

7: Subsidieontvanger: project gereed 

8: Subsidieontvanger: dient verzoek subsidievaststelling (eindverslag) in  met controleverklaring uiterlijk 26 weken na project gereed 

9: MRDH: beoordeling subsidievaststelling (uiterlijk 13 weken na verzoek subsidievaststelling) 

10: Subsidieontvanger: dient eindfactuur in (na ontvangst subsidievaststelling)