Subsidieproces MRDH

Op deze pagina leest u een toegankelijke versie van de infographic 'het subsidieproces van de MRDH in beeld'. 

Subsidieproces MRDH

Kleine projecten Investeringsprojecten Vervoersautoriteit (IPVa)

1: Subsidieontvanger:  aanmelden project via intakeformulier volgens artikel 4 SV uiterlijk 31 juli voorafgaand aan IPVa-jaar.

2: MRDH: vaststellen IPVa: laatste bestuurscommissie Vervoerautoriteit voorafgaand aan IPVa-jaar (medio december). 

3: Subsidieontvanger: dient subsidieaanvraag in volgens artikel 12/22/30/37 SV. Uiterlijk 31 oktober in IPVa-jaar. 

4: MRDH: verleent subsidie volgens artikel 13 SV. Uiterlijk drie maanden na aanvraag. 

5:  Subsidieontvanger: dient voorschotfactuur in: na subsidieverlening maximaal 50% als voorschot factureren. 

6: Subsidieontvanger: start realisatie: volgens artikel 7 SV. Uiterlijk 12 maanden na subsidieverlening. 

7: Subsidieontvanger: project gereed.

8: Subsidieontvanger: dient verzoek subsidievaststelling (eindverslag) in met een controle-verklaring uiterlijk 26 weken na gereedkomen van het project.

9: MRDH: beoordeling subsidievaststelling (uiterlijk 13 weken na verzoek subsidievaststelling) .

10: Subsidieontvanger: dient eindfactuur in (na ontvangst subsidievaststelling).