Showcase Keuzemodules Waterstoftechnologie en Renewable energy

De Green Technology Campus in Voorne aan Zee zorgt voor een innovatief en passend onderwijsaanbod en voor voldoende talent in de energiesector. 

Hier leren studenten en bedrijven van elkaar over proces- en onderhoudstechniek op het gebied van duurzame energiebronnen. De campus leidt procesoperators en maintenancepersoneel op voor de Rotterdamse haven. De keuzemodules ‘Waterstoftechnologie’ en ‘Renewable Energy’ zijn hier een goed voorbeeld van. Zowel studenten als medewerkers uit het bedrijfsleven kunnen zich hiervoor inschrijven.

Medewerkers van energiebedrijf Uniper hebben de keuzemodules gevolgd en met succes afgerond. Uniper produceert in Nederland elektriciteit, warmte en stoom. Uniper wil in 2035 volledig CO2-neutraal zijn. Om dit doel te bereiken zijn zij bezig met de vergroening van hun productieprocessen. Hierin ziet Uniper een grote rol voor waterstof weggelegd en wil haar medewerkers voorbereiden op een duurzame toekomst. Jaime Holkema, operator energiecentrale Uniper: “Het is een hele brede opleiding waarbij niet alleen diep ingegaan wordt op de verschillende energiebronnen, maar ook op het ontwerp ervan, het onderhoud, de haalbaarheid en de berekeningen van de opbrengsten en de politiek eromheen.”

Keuzemodule Waterstoftechnologie

In de cursus ‘Waterstoftechnologie’ wordt  ingezoomd op waterstof als energiedrager. Een stof waarin energie is opgeslagen, die bij verbranding weer vrijkomt. Geen enkele stof kan per kilogram 
meer energie bevatten dan waterstof. 
Medewerkers en studenten die deze cursus volgen leren dat er ook ‘groene’ manieren zijn om waterstof te maken. Deze ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Ook wordt er stilgestaan bij de maatschappelijke discussie, scheikundige formules en verschillende projecten met waterstof. De lesstof wordt verlevendigd met praktijkvoorbeelden en oefenen in de praktijk.  
 

Keuzemodule Renewable Energy

Deze module is erop gericht om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van de energietransitie en in de verschillende vormen van duurzame energie. Deelnemers leren kritisch te denken over de inzet van duurzame energie en werken hieraan mee. Een opleiding tot ‘next energy professional’. 

De Green Technology Campus is onderdeel van het campusnetwerk van Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Geschikt voor zowel medewerkers als studenten
Niveau: mbo 3 & 4
Duur voor medewerkers: 6 weken (1 avond per week) waarvan 
5x theorie en 1x praktijk 
 

Heb je interesse om ook één van deze keuzemodules te volgen? 
Of benieuwd naar samenwerkingen met de campus? Neem contact op met Danielle Stok.