Schoon, stil en energiezuinig vervoer: laadpalen dragen eraan bij

De 21 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag willen een regio waar je prettig kunt wonen en werken. Nu en in de toekomst. Dat vraagt om schoon, stil en energiezuinig vervoer. Samen werken de MRDH-gemeenten aan de ambitie om de uitstoot van CO2 door het verkeer in 2025 met 30 procent te verminderen ten opzichte van 2015. In het voorjaar van 2020 verschijnt een programma waarin maatregelen staan die de 21 gemeenten en de MRDH-organisatie nu en op korte termijn nemen om deze ambitie te realiseren. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's. Gezamenlijk is in de regio een aanbesteding in de markt gezet waar 19 gemeenten aan meedoen. 

Elektrische auto’s zijn schoon, stil en zuinig. Ze dragen dus bij aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Maar wie zo'n auto koopt, wil natuurlijk niet te ver lopen voor een laadpaal. Wie een laadpaal op zijn eigen grond wil, moet die zelf regelen. Dat geldt dus ook voor eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex met bijhorende parkeerplaatsen. Maar als het gaat om de openbare ruimte, dan is de gemeente aan zet.

Vraaggestuurd

Rotterdam en 18 andere gemeenten verleenden in 2016 een concessie aan energiebedrijf Engie, vertelt Velt van de afdeling Mobiliteit van Stadsontwikkeling. Afspraak is dat Engie tot eind 2020 de laadpalen plaatst, en tot 2025 die palen exploiteert. Velt: "Dat plaatsen gebeurt vraaggestuurd: inwoners en werkenden in de gemeenten kunnen een aanvraag indienen. ENGIE beoordeelt die aanvraag aan de hand van het gemeentelijke laadkader: is er een leaseovereenkomst of eigendomsbewijs voor de elektrische auto, en is er al een laadpaal op een loopafstand van 250 meter?" Daarnaast worden ook laadpalen op strategische plaatsen geplaatst, vooruitlopend op de vraag. Voorbeelden hiervan zijn nieuwbouwwijken of bij publieke voorzieningen als theaters en zwembaden.

Tientallen aanvragen per week

Inmiddels zijn in de 19 aangesloten gemeenten vanuit de lopende concessie honderden laadpalen op openbare plekken geplaatst. Velt: "Momenteel komen er tientallen aanvragen per week binnen. Die worden niet allemaal gehonoreerd. Maar je ziet duidelijk dat de groei parallel loopt aan de groei van het aantal elektrische auto's." En niet alleen op openbare plekken groeit het aantal laadpalen. Zo sloot gemeente Rotterdam onlangs een overeenkomst met Eneco eMobility over het plaatsen van laadpalen in openbare parkeergarages.

Nieuwe concessie

De concessie met ENGIE voor het plaatsen van laadpalen op openbare plekken loopt nog tot eind 2020. Dat betekent dat de gemeente Rotterdam werkt aan een volgende aanbesteding voor de periode na 2020. Die nieuwe concessie wordt geen copy/paste van de huidige. "Het aantal elektrische auto's zal nog meer groeien. Zo zie je dat de tweedehandsmarkt groeit, en er komen meer elektrische deelauto's. En alle eigenaren van zo'n auto willen eigenlijk ook per direct een laadpaal in de buurt. Terwijl we nu al zien dat de druk op de beschikbare laadpalen toeneemt."

'Join the club'

Andere gemeenten in de regio kunnen 'aanhaken' bij de aanbesteding voor de nieuwe concessie, vertelt Velt. Ze kunnen zich bij hem melden. Samen sterk, zeker als het gaat om dergelijke aanbestedingen . "Iedere gemeente tekent dan weliswaar een eigen concessieovereenkomst, maar als onderdeel van het grotere geheel. Daarmee bespaart een gemeente tijd, zowel tijdens de aanbesteding als tijdens de uitvoering van de concessieovereenkomst. De schaal waarop we de concessie organiseren maakt ons als geheel en als individuele gemeente sterk en aantrekkelijk voor de markt. Dus ik zou zeggen 'Join the club'."

Velt is dan ook blij met de inzet van MRDH op dit onderwerp. "MRDH faciliteert deze gezamenlijke aanbesteding onder meer met de organisatie van bijeenkomsten, en is daarmee voor ons een zeer relevant medium."

In de metropoolregio zijn 10781 (semi) publieke elektrische laadpalen (febr. 2020)