Save the date: Webinar (schuld)hulpverlening MKB

Vanwege de coronacrisis staan steeds meer ondernemers onder druk en wordt er in 2021 een toenemend aantal faillissementen verwacht. Veel partijen staan voor de vraag hoe dit economisch en maatschappelijk leed kan worden afgewend. Gemeenten en andere dienstverleners kunnen (schuld)hulpverlening bieden om het MKB te ondersteunen en bedrijven door deze moeilijke periode te loodsen. Zo proberen ze te voorkomen dat bedrijven onnodig omvallen met veel economische en maatschappelijke schade tot gevolg. De vraag is hoe dergelijke ondersteuning het beste vorm kan krijgen.

VNO-NCW West, Provincie Zuid-Holland, Platform 31 en de MRDH organiseren daarom een webinar. Daarin staan we met experts stil bij de omvang en urgentie van de problematiek en bieden we voorbeelden van (schuld)hulpverlening aan het MKB uit het land. Ook is er ruimte voor het delen van kennis en ervaringen uit de eigen praktijk.

Het webinar vindt online plaats op dinsdag 2 maart 2021 van 14:00 tot 15:30 uur.

Ben je werkzaam bij een Zuid-Hollandse gemeente of MKB-dienstverlener, betrokken bij de ondersteuning van het MKB? Noteer dit webinar dan alvast in je agenda!