Resultaten werkgelegenheids- en bedrijvenregister 2021

15 november 2021

Het werkgelegenheids- en bedrijvenregister voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Drechtsteden is ook dit jaar weer uitgevoerd. Ondanks de grote impact op het ondernemerschap in deze periode van corona, hebben veel bedrijven en organisaties hun medewerking verleend aan het onderzoek.

Enkele resultaten

  • Het aantal banen is in 2020 (peildatum 1 januari 2021) met 18.500 gegroeid (+1,4%). Dat is iets lager dan de groei in 2019 (1,9%).
  • In de afgelopen tien jaar is vooral het aantal parttime banen toegenomen, ondanks de (relatieve) daling in de afgelopen 2 jaar. Deze ontwikkeling is grilliger en conjunctuurgevoeliger dan in andere categorieën. Ook de Covid19-otwikkelingen spelen hierin een belangrijke rol.
  • Tussen 2012 en 2021 is de sector informatie & communicatie het meest gegroeid (20,4%). In absolute aantallen banen is de zakelijke dienstverlening het meest gegroeid.

Het werkgelegenheids- en bedrijvenregister voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Drechtsteden bestaat sinds 2016. Het register wordt continu onderhouden via mutaties vanuit de Kamer van Koophandel, deskresearch en een jaarlijkse enquête. Hiermee wordt het aantal werkzame personen gemeten op de vaste peildatum 1 januari.

De jaarlijkse enquête wordt online, schriftelijk en telefonisch uitgevoerd. De onderzoeksperiode loopt jaarlijks van januari t/m augustus. In september wordt de stand van zaken per 1 januari definitief vastgesteld.