Netwerk Vrije Tijdseconomie

Project

De combinatie van de grote steden en het ommeland maken dat de metropoolregio een goede uitgangspositie heeft voor recreatie. Reden om met elkaar het pad op te gaan om de vrijetijdseconomie in de metropoolregio Rotterdam Den Haag verder te ontwikkelen. Vrijetijdseconomie (VTE) draagt bij aan werkgelegenheid,  het imago van de gemeenten met hun iconen,  voorzieningen als wandel- en fietspaden,  winkels en horeca. MRDH stimuleert netwerkvorming en biedt ondersteuning aan gemeenten die werken aan vrijetijdseconomie en toerisme.

Gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland werken samen aan het creëren van bekendheid en het vergroten van ruimtelijke kwaliteiten. In de samenwerking van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) delen gemeenten kennis en trekken zij gezamenlijk op. Samen maken zij inzichtelijk welke kansen en mogelijkheden er in de regio zijn op het gebied van vrijetijdseconomie. 

In het ambtelijk netwerk Vrijetijdseconomie, bestaande uit ambtenaren van de 21 gemeenten en de MRDH, delen de gemeenten kennis en informatie over de wijze waarop de gemeenten elkaar op dit onderwerp kunnen versterken en hun krachten kunnen bundelen.