Netwerk Vrije Tijdseconomie

Project

De combinatie van de grote steden en het ommeland maken dat de metropoolregio een goede uitgangspositie heeft voor recreatie. Reden om met elkaar het pad op te gaan om de vrijetijdseconomie in de metropoolregio Rotterdam Den Haag verder te ontwikkelen. Vrijetijdseconomie (VTE) draagt bij aan werkgelegenheid,  het imago van de gemeenten met hun iconen,  voorzieningen als wandel- en fietspaden,  winkels en horeca.

Gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland zijn aan zet voor het creëren van bekendheid en het vergroten van ruimtelijke kwaliteiten. In de samenwerking van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) kunnen gemeenten kennis delen en gezamenlijk optrekken. Samen maken we inzichtelijk welke kansen en mogelijkheden er in onze regio zijn op het gebied van vrijetijdseconomie. We stimuleren netwerkvorming en bieden ondersteuning aan gemeenten die werken aan vrijetijdseconomie en toerisme.

In het ambtelijk netwerk Vrijetijdseconomie, bestaande uit ambtenaren van de 23 gemeenten en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), delen de aanwezigen kennis en informatie met elkaar. Ook voeren zij het gesprek over de wijze waarop de gemeenten elkaar op dit onderwerp kunnen versterken en hun krachten kunnen bundelen. Tegelijkertijd wordt een lerend netwerk van gemeenten en andere stakeholders gevormd.

Wethouder Spoon, van gemeente Hellevoetsluis,  is binnen de MRDH aanspreekpunt voor het onderwerp Vrijetijdseconomie.