Praktijkvoorbeeld uit de regio: Connected TransportDe 23 gemeenten willen een regio waar je prettig kunt wonen en werken. Nu en in de toekomst. Dat vraagt om schoon, stil en energiezuinig vervoer. Samen werken de MRDH-gemeenten aan de ambitie om de uitstoot van CO2 door het verkeer in 2025 met 30 procent te verminderen ten opzichte van 2015. In het voorjaar van 2020 verschijnt een programma waarin maatregelen staan die de 23 gemeenten en de MRDH-organisatie nu en op korte termijn nemen om deze ambitie te realiseren. Neem bijvoorbeeld de pilot Connected Transport Corridor Groot-Rotterdam.

Een betere doorstroming én vrachtwagens die zuiniger en schoner rijden. Dat is het resultaat van de Connected Transport Corridors, een landelijk samenwerkingsverband met routes in Zuid-Nederland, Amsterdam, Zeeland en Zuid-Holland. De Corridor in de Zuid-Holland ging onlangs van start: virtueel gekoppelde vrachtwagens krijgen voorrang bij verkeerslichten. De wagens worden namelijk gezien als konvooi. Overheden én vervoerders zijn enthousiast. Inmiddels doen al vele tientallen vrachtwagens mee met Connected Transport Corridor, en dat aantal zal de komende periode alleen maar groeien.

Bij Connected Transport Corridor verzamelt een aantal vrachtwagens met dezelfde route zich bij een startpunt. Voorwaarde is wel dat ze zich vooraf hebben aangemeld én dat er minimaal twee vrachtwagens deelnemen. Ze hoeven niet van hetzelfde vervoersbedrijf te zijn. De wagens worden software-matig gekoppeld en zijn vanaf dat moment een konvooi. In de toekomst is het zelfs mogelijk dat de wagens al rijdend worden gekoppeld, en dus voorrang krijgen bij intelligente verkeerslichten, aldus projectleider Michiel Jak.

In de vrachtwagen ziet de chauffeur een beeldscherm waarop staat aangegeven wanneer hij groen licht krijgt

De chauffeur ziet op zijn scherm wanneer en waar hij groen licht krijgt. Foto: Paul Voorham

De vervoerders zijn enthousiast. "Dit is ideaal voor de doorstroming", vertelt Merijn van Zaal, eigenaar van Van Zaal Transport, dat momenteel met drie vrachtwagens deelneemt aan Connected Transport Corridor. Doordat de vrachtwagens minder vaak hoeven te stoppen bij verkeerslichten, besparen de vervoerders ook flink op de brandstofkosten, en hebben dus minder uitstoot. "Het kost ongeveer 1 liter diesel om een vrachtwagen die moet stoppen weer op de 'oude' snelheid te krijgen."

Samenwerken met concurrenten

Het idee voor Connected Transport Corridor in de huidige vorm werd begin 2019 geboren. Vervolgens lukte het om razendsnel overheden, wegbeheerders, verkeersindustrie en vervoerders rond de tafel te krijgen. Van Zaal: "Binnen Connected Transport Corridor werken we samen met andere vervoerders. Dat zijn dus eigenlijk onze concurrenten. Het is bijzonder hoe snel we op één lijn zaten."

Jak: "Bij Connected Transport Corridor wordt data gedeeld tussen de deelnemers. Van de deelnemende vrachtwagens moet namelijk beginpunt, eindpunt en de route bekend zijn bij het CTC-systeem. Uiteindelijk zullen ruim 35 intelligente verkeerslichten (kruispunten) in de regio aangesloten zijn op Connected Transport Corridor."

Faciliteren en ondernemers betrekken

Gemeente Westland is een van de deelnemende gemeenten aan Connected Transport Corridor: een van de startpunten is bij bloemenveiling Royal FloraHolland. Remco de Bruijn, senior beleidsontwikkelaar mobiliteit bij gemeente Westland: "Een goede bereikbaarheid is voor onze gemeente essentieel, zeker omdat we hier veel agrologistieke bedrijven hebben. Bovendien zijn stilstaande vrachtwagens slecht voor het milieu."

De verkeerslichten op de route in Westland zijn van de provincie. Dat betekent dat de invoering voor een belangrijk deel bij de provincie ligt in 2020. De Bruijn: "De rol van de gemeente bestond vooral uit faciliteren en het betrekken van ondernemers." De invoering ging vervolgens razendsnel én soepel. "Er wordt al jaren gesproken over een betere doorstroming van vrachtvervoer. Connected Transport Corridor regelt het."

Specifieke aanpak

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag was actief betrokken bij de totstandkoming van Connected Transport Corridor. Zo is MRDH samen met de provincie Zuid-Holland financier van het project, en overlegt MRDH met onder meer wegbeheerders en andere regio's (of gemeenten) over de invoering, aanpak en specifieke knelpunten.

Patrick van Norden, beleidsadviseur Wegen bij MRDH: "Niet alleen het vrachtverkeer in Zuid-Holland is gebaat bij een goede doorstroming, dat geldt ook voor andere weggebruikers en andere regio's. Dat is de basis van Connected Transport Corridor. Het is nu aan de logistieke sector om dit verder op te pakken."

Eerdere resultaten

Minder stoppen voor verkeerslichten kan tot 1 liter brandstof besparen, zo blijkt uit eerdere tests. TNO onderzoekt dit verder via hun programma Catalyst. Besparing van brandstof draagt bij aan minder CO2-uitstoot.