Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va) is door het algemeen bestuur ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van verkeer en vervoer, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het algemeen bestuur heeft aan de bestuurscommissie Va zijn de wettelijke bevoegdheden van het dagelijks bestuur inzake verkeer en vervoer overgedragen.

Leden

De leden van de bestuurscommisie Va zijn de wethouders Verkeer en Vervoer van de 23 gemeenten. Het voorzitterschap wisselt elke twee jaar tussen de wethouder van de gemeente Den Haag of Rotterdam. Op dit moment is de heer R.J. van Asten voorzitter en mevrouw J. Bokhove vice-voorzitter. De bestuurscommissie wijst uit haar midden een portefeuillehouder Middelen Va aan voor een periode van twee jaar. Momenteel is dit de heer P. Varekamp van de gemeente Westland. Ook kan de bestuurscommissie uit haar midden bestuurlijk trekkers aanwijzen voor een specifiek onderwerp.

Op dit moment zijn de volgende portefeuilles verdeeld:

  • Middelen - de heer P. Varekamp (Westland) 
  • Lobby en stakeholdermanagement (voorzitter) - de heer R.J. van Asten (Den Haag)
  • Integraliteit van beleid (plaatsvervangend voorzitter) - mevrouw J. Bokhove (Rotterdam)
  • OV-ontwikkeling - plaatsvervangend - de heer I.S. Bal (Nissewaard)
  • OV-concessiemanagement - de heer I.S. Bal (Nissewaard)
  • Wegennetwerk, mobiliteitsmanagement en MIRT - de heer S. Fortuyn (Lansingerland)
  • Duurzame mobiliteit en ketenmobiliteit - mevrouw M. Huijsmans (Delft)
  • Fiets en verkeersveiligheid - de heer P. Meij (Ridderkerk)

De voorzitter vervult de taken die daar vanzelfsprekend bij horen op grond van de Verordening Vervoersautoriteit MRDH artikel 6. Hij treedt hiernaast namens de bestuurscommissie op, is bestuurlijk en politiek boegbeeld naar buiten en is eerste aanspreekpunt voor Public Affairs. 

Vergaderingen

De bestuurscommissie vergadert minimaal tien keer per jaar. Deze vergaderingen zijn deels openbaar en deels besloten. Alleen de agenda en de stukken van het openbare deel worden gepubliceerd op deze website. U vindt ze hier.

Presidium

De vergaderingen van de bestuurscommissie Va worden bestuurlijk voorbereid door het presidium. Dit overleg bestaat uit minimaal drie leden van de bestuurscommissie Va, waaronder in ieder geval de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de portefeuillehouder middelen. De voorzitter van de Va is tevens de voorzitter van het presidium.

Samenstelling

Albrandswaard

L.M. Heezen

L.M. Heezen

Barendrecht

P.W.J. Luijendijk

P.W.J. Luijendijk

Brielle

R.M. van der Kooi

R.M. van der Kooi

Capelle aan den IJssel

M.J.W. Struijvenberg

M.J.W. Struijvenberg

Delft

M. Huijsmans

M. Huijsmans

Den Haag

Voorzitter

R.J van Asten

R.J. van Asten

Hellevoetsluis

P. Schop

P. Schop

Krimpen aan den IJssel

portret van Wubbo Tempel - Krimpen aan den IJssel

W. Tempel

Lansingerland

S. Fortuyn

S. Fortuyn

Leidschendam-Voorburg

A.J.W. van Eekelen

A.J.W. van Eekelen

Maassluis

 F.A. Voskamp

F.A. Voskamp

Midden-Delfland

F.J.M. ten Have

Nissewaard

I.S. Bal

I.S. Bal

Pijnacker-Nootdorp

I.M.M. Jense-van Haarst

I.M.M. Jense-van Haarst

Ridderkerk

P. Meij

P. Meij

Rijswijk

Nog in te vullen

Rotterdam

Plaatsvervangend voorzitter

Bokhove

J. Bokhove

Schiedam

M.J.C. Houtkamp

Vlaardingen

B. Bikkers

B. Bikkers

Wassenaar

C. Klaver-Bouman

C. Klaver-Bouman

Westland

P. Varekamp

P. Varekamp

Westvoorne

H.A. de Graad

H.A. de Graad

Zoetermeer

Jan Iedema - wethouder Zoetermeer

J. Iedema