Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va) is door het algemeen bestuur ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van verkeer en vervoer, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het algemeen bestuur heeft aan de bestuurscommissie Va zijn de wettelijke bevoegdheden van het dagelijks bestuur inzake verkeer en vervoer overgedragen.

Leden

De leden van de bestuurscommisie Va zijn de wethouders Verkeer en Vervoer van de 21 gemeenten. Het voorzitterschap wisselt elke twee jaar tussen de wethouder van de gemeente Den Haag of Rotterdam. Op dit moment is de heer V.P.G. Karremans (Rotterdam) voorzitter en de heer A. Mulder (Den Haag) vice-voorzitter. De bestuurscommissie wijst uit haar midden een portefeuillehouder Middelen Va aan. Momenteel is dit de heer P. Varekamp van de gemeente Westland. 

Vergaderingen

De bestuurscommissie vergadert minimaal tien keer per jaar. Deze vergaderingen zijn deels openbaar en deels besloten. Alleen de agenda en de stukken van het openbare deel worden gepubliceerd op deze website. U vindt ze hier.

Presidium

De vergaderingen van de bestuurscommissie Va worden bestuurlijk voorbereid door het presidium. Dit overleg bestaat uit minimaal drie leden van de bestuurscommissie Va, waaronder in ieder geval de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de portefeuillehouder middelen. De voorzitter van de Va is tevens de voorzitter van het presidium.

  • Voorzitter en portefeuille integraliteit van beleid en lobbystrategie: Vincent Karremans (Rotterdam)
  • Plaatsvervangend voorzitter en portefeuille verkeersveiligheid en railveiligheid: Anne Mulder (Den Haag)
  • Plaatsvervangend vice-voorzitter, portefeuille middelen en portefeuille OV-exploitatie (busconcessie EBS, concessie Parkshuttle Rivium Connexxion): Pieter Varekamp (Westland)
  • Portefeuille OV-exploitatie (bus/railconcessies HTM en RET, OV maatwerk, OV-assets): Jeffrey Keus (Leidschendam-Voorburg)
  • Portefeuille investeren in bereikbaarheid (MIRT, Groeifonds, MoVe):Armand van de Laar (Rijswijk)
  • Portefeuille investeren in bereikbaarheid (MoVe, Zuid-Holland Bereikbaar, Rijkswegenprojecten, bereikbaarheid groen-blauw en campussen): Simon Fortuyn (Lansingerland)
  • Portefeuille actieve, duurzame en collectieve mobiliteit (fiets, duurzame mobiliteit) en portefeuille verbeteren van het regionale mobiliteitsnetwerk (basisnet fiets): Peter Meij (Ridderkerk)
  • Portefeuille actieve, duurzame en collective mobiliteit (deelmobiliteit, smart mobility, mobility as a service, automatisch vervoer last mile) en portefeuille verbeteren van het regionale mobiliteitsnetwerk (OV-knooppunten, ketenmobiliteit en data): Chris Hottentot (Nissewaard)

Samenstelling

Albrandswaard

Mario Bianchi - VVD - albrandswaard

M. Bianchi

Barendrecht

Dirk Vermaat - EvB - Barendrecht

D. Vermaat

Capelle aan den IJssel

R. van Woudenberg - D66 - Capelle aan den IJssel

R. van Woudenberg

Delft

M. Huijsmans

M. Huijsmans

Den Haag

Vice-voorzitter

Anne Mulder - wethouder Mobiliteit gemeente Den Haag

A. Mulder

Krimpen aan den IJssel

J. Janson

J. Janson

Lansingerland

S. Fortuyn

S. Fortuyn

Leidschendam-Voorburg

Jeffrey Keus - Leidschendam-Voorburg

J. Keus

Maassluis

Sjef Evers - VVD - Maassluis

S. Evers

Midden-Delfland

Malanie Oderwald - D66 - Midden-Delfland

M. Oderwald-Ruijsbroek

Nissewaard

Chris Hottentot - NL - Nissewaard

C. Hottentot

Pijnacker-Nootdorp

B.J.P. van Straten - VVD - Pijnacker-Nootdorp

B.J.P. van Straten

Ridderkerk

P. Meij

P. Meij

Rijswijk

Armand van de Laar - D66 - Rijswijk

A. van de Laar

Rotterdam

Voorzitter

Victor Karremans - Rotterdam (door Eric Fecken)

V.P.G. Karremans

Schiedam

Frans Hamerslag - PS - Schiedam

F. Hamerslag

Vlaardingen

B. Bikkers

B. Bikkers

Voorne aan Zee

Nog in te vullen

Wassenaar

Aart van Sloten - GL - Wassenaar

A. van Sloten

Westland

P. Varekamp

P. Varekamp

Zoetermeer

Ingeborg ter Laak - CDA - Zoetermeer

I. ter Laak