Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

Naar overzicht

De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) is door het algemeen bestuur ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van de economische ontwikkeling van de Metropoolregio, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter versterking van het economisch vestigingsklimaat binnen de Metropoolregio.

Deelnemers
Deelnemers zijn de portefeuillehouders economisch vestigingsklimaat van
de 23 gemeenten. De bestuurscommissie wijst uit haar midden de voorzitter en vicevoorzitter aan voor een periode van twee jaar. Momenteel is mevrouw
B. Kathmann (Rotterdam) de voorzitter.

Vergaderingen
De bestuurscommissie vergadert minimaal 4 keer per jaar en is deels openbaar en deels besloten. Alleen de agenda en de stukken van het openbare deel worden gepubliceerd op deze website.