Operator van de toekomst

Het Leven Lang Ontwikkelen- project in de gemeente Delft richt zich op ‘de operator van de toekomst’ of anders gezegd: het inzetten op digitalisering van de maakindustrie.

In dit project worden 45 werknemers en 45 vo-, mbo- en hbo-docenten bijgeschoold in het gebruiken van robots die samenwerken met werknemers en automatisch geleidende voertuigen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van augmented of virtual reality. En 25 docenten zullen in professionele leergemeenschappen lesmateriaal ontwikkelen om studenten te onderwijzen en om op te schalen naar een online aanbod van Leven Lang Ontwikkelen modules voor 23+ (ex) werkenden, aansluitend bij de Human Capital Akkoord Zuid-Holland. 

 

Leven lang ontwikkelen (LLO) zorgt voor een kwalitatief goede beroepsbevolking die bijdraagt aan onze regionale economie. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) investeert in LLO-projecten in verschillende sectoren middels de bijdrageregeling. En draagt zo ook bij aan de doelstellingen van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland (HCA): de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland worden en het tekort aan personeel terugdringen. De MRDH steunt dit  Leven Lang Ontwikkelen-initiatief 'Operator van de toekomst' met een projectbijdrage van €70.000.