Update werkzaamheden tramlijn 19

13 december 2023

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) legt een nieuwe trambaan, halte en keervoorziening aan voor tramlijn 19 in Delft. Begin september werden de werkzaamheden voor de aanleg van de tramlijn op de Mekelweg op de TU Delft Campus tijdelijk stilgelegd vanwege twee tegenvallers: een leveringsfout van een kabel en het lastig kunnen vinden van een leverancier voor een speciaal betonmengsel. Inmiddels is er zowel een alternatieve kabel als een leverancier voor het betonmengsel gevonden. Met deze oplossingen hoeft het huidige ontwerp van de trambaan niet te worden aangepast.

De kabel is een belangrijk onderdeel van het elektromagnetisch reductiesysteem (EMrs): het systeem dat voorkomt dat onderzoeksactiviteiten op de TU Delft Campus verstoord worden door het elektromagnetisch veld van de tram. Naast het gebruik van deze compensatiekabel zal er een speciaal betonmengsel worden toegepast om zorg te dragen voor een trillingsarme trambaan.

Komende periode wordt samen met de leveranciers en de aannemers een nieuwe planning opgesteld voor het vervolgen van de werkzaamheden. In deze planning wordt rekening gehouden met onder andere de winterperiode, waarin niet alle werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden,  de beschikbare capaciteit van alle betrokken partijen en de educatieve aspecten (academisch jaar, tentamens etc.) van de TU Delft.

De werkzaamheden op de Van den Broekweg gingen afgelopen periode door. Dit was mogelijk omdat het elektromagnetisch reductiesysteem alleen op de Mekelweg wordt toegepast. Op dit moment worden het wissel en de sporen in de Van den Broekweg gemonteerd. De werkzaamheden daar lopen door in het nieuwe jaar: behalve afwerking van het spoor wordt dan ook de bovenleiding aangebracht en wordt de halte gebouwd.