Unieke kans tot opschaling campussen in de regio

04 april 2023

Vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF) is €210 miljoen beschikbaar voor de opschaling publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. In de metropoolregio maken drie consortia van samenwerkende mbo/hbo-campussen, in de IT & digitalisering, greenport en energietransitie kans op een NGF-bijdrage.  Zij dienen op 17 april 2023 een aanvraag in. Met de kans op een bijdrage uit het NGF doet zich een enorm opschalingspotentieel voor,  zowel van de campussen als van de investeringen die de MRDH eerder deed in deze campussen.  Om hun campus te versterken en de kans op toekenning van een NGF-bijdrage te vergoten ondersteunt de MRDH de samenwerkende campussen met het schrijven van hun aanvraag en ontvangen ze nu een projectbijdrage. 

De mbo- en hbo- campussen in de regio zijn bij uitstek geschikt om jongeren op te leiden voor de banen van de toekomst, om bestaand personeel bij te scholen en ondersteuning te bieden aan om- en bijscholingstrajecten. Daarmee zorgen campussen voor een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.  De Metropoolregio Rotterdam Den Haag versnelt de vorming en versterking van regionale campussen door cofinanciering en draagt daarmee bij aan een toekomstgerichte en veerkrachtiger arbeidsmarkt, aan het stimuleren van innovatie en economische groei en een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners.

De volgende projecten ontvangen elk € 300.000 cofinanciering van de MRDH:

  • Greenport Horti Campus, voor de ontwikkeling van cursussen en trainingen rondom digitaliserings- en datascience-vraagstukken in de teelt, logistiek, techniek, energietransitie en marketing.
  • Dutch Innovation Factory, voor het regionaal opschalen van de samenwerking tussen IT-bedrijven en onderwijsinstellingen. 
  • Energietransitielab, voor het ontwikkelen en implementeren van een gemeenschappelijk dataplatform voor bedrijven en kennisinstellingen.