Tramlijn 19 tweede helft 2025 naar TU Delft Campus

16 februari 2024

Er is een nieuwe planning voor de werkzaamheden aan tramlijn 19 op de TU Delft Campus. Met alle partijen is afgelopen weken gewerkt aan een nieuwe planning voor het vervolg van de werkzaamheden nadat deze in 2023 werden stilgelegd. Een leveringsfout van een kabel en het lastig kunnen vinden van een leverancier voor een speciaal betonmengsel waren daarvan de oorzaak. Voor beide tegenvallers is inmiddels een oplossing gevonden.  De nieuwe planning is nu klaar en de eerste voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. De tramlijn zal in de tweede helft van 2025 na station Delft doorrijden naar TU Delft Campus.

Bij het maken van de planning is rekening gehouden met tentamen- en examenactiviteiten van de TU Delft en met de beperkte beschikbaarheid van gespecialiseerde spoor- en civiele ploegen als gevolg van de grote opgave aan het Nederlandse spoornetwerk in 2024.

Er is vanaf nu ongeveer een jaar nodig om de hele trambaan aan te leggen. In het voorjaar en de zomer van 2025 worden vervolgens alle installaties uitvoerig getest en wordt trampersoneel opgeleid. Dit zogenaamde test- en proefbedrijf duurt circa een half jaar. Aansluitend kan tramlijn 19 in de tweede helft van 2025 in gebruik worden genomen. Over het exacte moment waarop de trams volgens dienstregeling rijden, wordt nog overlegd met de vervoerder. De TU Delft Campus blijft bereikbaar tijdens de werkzaamheden: voor de start van het nieuwe academische jaar wordt de tijdelijke bushalte in de Christiaan Huygensweg nabij de Aula in gebruik genomen. Na afronding van alle werkzaamheden aan de trambaan in het Mekelpark kunnen de bussen weer hun normale route gaan rijden.