Sterk tramnet voor stad en metropoolregio

07 februari 2023

Een vernieuwd RET-tramnetwerk maakt het openbaar vervoer aantrekkelijker voor reizigers. Tegelijkertijd wordt de directe omgeving van het openbaar vervoer opgeknapt wat bijdraagt aan een leefbaarder stad en regio.

Dit is de inzet van de plannen voor de herinrichting van het RET-tramnetwerk die vandaag door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor advies zijn voorgelegd aan de colleges van B&W van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Barendrecht en de reizigersorganisaties.

Wijkraden en het Metrocov zijn betrokken geweest bij de totstandkoming ervan. Het toekomstig netwerk voorziet in snellere en betere verbindingen. Daardoor kunnen in 2030 twintig procent meer reizigers gebruik maken van het tramnetwerk. Het centrum van Rotterdam wordt beter verbonden met de wijken en verder gelegen kernen. Om dit te bereiken moeten nu scherpe keuzes worden gemaakt.

Op sommige trajecten zullen trams frequenter gaan rijden. Op een aantal trajecten met weinig reizigers of slechte doorstroming, zal de tram verdwijnen. Dit betreft delen van de huidige lijnen 4, 7, 8 en 21. Reizigers krijgen alternatieven aangeboden met bestaande OV-lijnen en er komen enkele nieuwe, hoogwaardige buslijnen bij. De bussen zijn sneller en hebben meer kwaliteit dan de trams die ze vervangen. De directe omgeving van de tramlijnen verbetert door het opknappen van de openbare ruimte. In straten waar de tram vervalt komt ruimte voor een mooier, groener, veiliger, gezonder en duurzamere leefomgeving.

Lang en zorgvuldig proces

De toenemende verstedelijking, de bouw van 50.000 nieuwe woningen in Rotterdam, goed bereikbare werklocaties, de ambities met duurzaamheid en leefbaarheid vragen om versterking van het openbaar vervoer en dus ook van het tramnetwerk. Het voorliggende plan biedt dat perspectief. Vanaf 2020 is hier door de MRDH en vanuit verschillende sectoren aan gewerkt. Voorjaar 2022 verscheen het tussenproduct het ‘Contourenplan tramnet’. Dat plan is nu uitgewerkt en wordt nu voorgelegd.

Reacties welkom

Elke verandering in het tramnetwerk heeft impact op inwoners, reizigers, andere weggebruiker en de openbare ruimte. De gemeenten in de Rotterdamse regio waar de tram doorheen gaat en de reizigersorganisatie kunnen dan ook tot medio april reageren op dit plan. Juli dit jaar neemt vervolgens de bestuurscommissie van de MRDH een besluit waarna, stap voor stap, het tramnetwerk wordt versterkt en de buitenruimte wordt verbeterd.

Armand van de Laar, portefeuillehouder MRDH Investeren in bereikbaarheid: "Omdat er meer mensen in de regio komen wonen, maken we de capaciteit van het openbaar vervoer groter. Dat is een enorme puzzel want trams en bussen moeten snel, comfortabel en kostenefficiënt rijden. Door het netwerk slim te ontwerpen kunnen we het openbaar vervoer verbeteren en aantrekkelijker maken. Tegelijkertijd biedt dit ook kansen voor de leefomgeving rondom tram- en busroutes. De aanleg en aanpassing van routes kunnen worden benut om de omgeving mooier, meer leefbaar en veiliger in te richten. Waar de tram het beste middel is, versterken we de mogelijkheden. En waar het anders moet, biedt het toekomstplan een concreet alternatief. Zo zorgen we ervoor dat ook in de toekomst iedereen in de nabijheid toegang heeft tot goed openbaar vervoer.”

De MRDH, de RET en de gemeente Rotterdam hebben een ambitieus ov-programma vastgesteld om het metro- en tramnet in de regio Rotterdam te versterken. Doel daarvan is de bereikbaarheid te verbeteren voor de mensen die hier wonen, werken en recreëren. Het plan 'Toekomstvast Tramnet Rotterdam' is daar onderdeel van. Meer weten over hoe de Metropoolregio werkt aan de toekomst van tram en metro op de leest u op de projectpagina 'Samen werken aan de toekomst van tram en metro'.