Rijk investeert in opschaling campussen in metropoolregio

08 juni 2023

De ontwikkeling van campussen in de metropoolregio komt in een stroomversnelling. Vanuit het Nationaal Groeifonds komt 20,4 miljoen beschikbaar voor de samenwerking tussen onderwijs-arbeidsmarkt. Acht MBO-HBO campussen in de metropoolregio gaan daarvan profiteren. Het gaat om IT Verband Zuid-Holland (met onder andere Dutch Innovation Factory, IT campus Rotterdam en Security Delta), de Greenport Horti Campus (met o.a. World Horti Center, Horti Science Park en Dutch Fresh Port) en Power to Energy transition and Organizing Port Learning Experiences (PEOPLE, o.a. CoE HRTech/RDM en Green Technology Campus). Deze publiek-private samenwerkingen op het gebied van ICT, tuinbouw energietransitie krijgen nu een forse financiële impuls. Vanuit de MRDH is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in deze campussen en recent in de totstandkoming van de projecten die nu toegekend zijn.

Eric Faassen, portefeuillehouder arbeidsmarkt en onderwijs van de MRDH is ontzettend blij: "Ondernemers zijn afhankelijk van goed opgeleide mensen. Die moeten beschikken over de meest actuele kennis en vaardigheden. Als het bedrijfsleven en onderwijs zich met elkaar verbinden krijgen studenten, werkenden en zij-instromers de kans om de kennis op te doen die aansluit op het werk waarvoor ze worden opgeleid. Campussen maken die samenwerking mogelijk."