Regio stimuleert digitalisering in kassen

23 februari 2023

Om digitalisering in de glastuinbouw te versnellen hebben de 21 gemeenten besloten om twee projecten van gemeente Westland een financiële impuls te geven. De projecten betreffen het ondersteunen van een fieldlab voor datagedreven teelt, het samenbrengen van technologie en teeltbedrijven, en 5G test- en experimenteerfaciliteiten. De MRDH ondersteunt de twee projecten met financiële bijdragen van in totaal €825.000,- . De projecten dragen bij aan de strategische doelen van de MRDH: het stimuleren van innovatie en economische groei, en een goede digitale connectiviteit. 

RoboCrops Vliegende Start

De afgelopen twee jaar is Tomatoworld al de plek waar telers en andere bezoekers in het fieldlab Data Driven Growing & Robotics kunnen kijken naar de verschillende technieken om tomaten te telen. In het project RoboCrops Vliegende Start zetten zij samen met partners FME, InnovationQuarter, en World Horti Center een volgende stap met hét fieldlab in Zuid-Holland op het gebied van Data Driven Growing (datagedreven teelt). Ook worden tech- en teeltbedrijven in dit project bij elkaar gebracht om samen succesvol te innoveren. Zij kunnen oplossingen testen in een realistische omgeving en leren van elkaars ervaringen. In samenwerking met partner techbedrijven en experts in de tuinbouwsector wordt gewerkt aan het versnellen van digitale innovatie in de glastuinbouw.

Delft on Internet-of-Things voor de glastuinbouw

In het project Do IoT (Delft on Internet of Things) voor de glastuinbouw worden 5G test- en experimenteerfaciliteiten gebouwd in Robohouse en Tomatoworld, samen met projectpartners Do IoT Fieldlab, TNO, MCS BV, Stichting Robovalley en Stichting Tomatoworld. Het project versnelt digitale innovatie in de tuinbouwsector door MKB-bedrijven te helpen met het ontwikkelen, testen en demonstreren van innovatieve systemen, zoals robots en drones, die zonder hoogwaardige mobiele dataverbindingen, zoals 5G, niet mogelijk zijn. 

Regionale waarde

We zien steeds meer technologie in de kas, zoals plukrobots, sensoren om plagen te detecteren en drones die inspecties doen of zelfs ongedierte bestrijden. Deze vormen van automatisering en digitalisering bieden een sleutel tot het oplossen van vraagstukken rondom bijvoorbeeld verduurzaming en arbeidstekorten in de glastuinbouw, maar zijn nog maar bij een kleine groep koplopers in de Greenport West-Holland te vinden. 

Uit een onderzoek vanuit de Greenport en de MRDH blijkt dat een bredere groep ondernemers moet innoveren om als (glas)tuinbouwsector succesvol te blijven en om als regio aantrekkelijk te blijven als vestigingsplek voor techbedrijven. Meer samenwerking tussen techbedrijven en tuinbouwbedrijven is hiervoor nodig. De projecten brengen technologie- en teeltbedrijven uit hele regio bij elkaar en bieden mogelijkheden voor het MKB om te innoveren. Daarmee dragen zij bij aan de innovatiekracht van het tuinbouwcluster en vestigingsklimaat voor (deep)techbedrijven.