OV Tarieven 2023

12 oktober 2022

Het kilometertarief voor het openbaar vervoer in de regio Haaglanden stijgt in 2023 naar 18,7 eurocent. Voor de regio Rotterdam en Voorne-Putten (EBS en RET) gaat het kilometertarief naar 16,6 eurocent. Hiermee volgt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de landelijk vastgestelde prijsstijging, de landelijke tarievenindex (LTI).

Jaarlijkse vaststelling tarieven

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag stelt jaarlijks de tarieven voor het openbaar vervoer vast, de landelijk vastgestelde prijsstijging (7,24 procent dit jaar) is hiervoor leidend. De consumentenorganisaties hebben op alle voorstellen positief geadviseerd. 

Stijgende kosten vervoerders

De kosten voor vervoerders kunnen jaarlijks stijgen door bijvoorbeeld  hogere personeels- of brandstofkosten. Door de wereldwijde stijging van energieprijzen zijn de OV-bedrijven hier fors meer geld aan kwijt. Dit werkt door in het kilometertarief. Daarnaast zorgt de invoering van het nieuwe OV Betalen (inchecken met bankpas, mobiele telefoon, barcode) voor extra kosten. Hierover zijn landelijk afspraken gemaakt. 

Regiobestuurder MRDH, Pieter Varekamp (tevens wethouder in Westland): “We realiseren ons dat de prijsstijging van betekenis is voor onze reizigers, en voor de één meer dan voor de ander. Dit betreuren wij. Maar om het openbaar vervoer in onze metropoolregio nu en in de toekomst overeind te kunnen houden ontkomen we hier niet aan.” 

Oproep: BTW op OV naar nul procent

Vanuit reizigersorganisatie Rover en branche-organsatie OV-NL is een oproep gedaan richting het Rijk om het btw-tarief op reizen met het openbaar vervoer te verlagen naar 0 procent. De 23 gemeenten ondersteunen deze oproep en de MRDH gaat zich hiervoor actief inzetten in samenwerking met het landelijk overlegorgaan DOVA.

Tarieven per regio

Reizigers die reizen met de RET en EBS in de regio Rotterdam (inclusief Voorne-Putten/Rozenburg) betalen vanaf 2023 16,6 eurocent (was 15,5 eurocent) per kilometer. Reizigers die reizen met HTM en EBS in de regio Haaglanden betalen in 2023 18,7 eurocent per kilometer (was 17,4 eurocent). Deze prijs geldt ook voor reizigers van Metrolijn E voor beide richtingen op het traject Den Haag – Pijnacker-Zuid.

Basistarief

Het totale tarief voor reizen met de OV-chipkaart bestaat naast een kilometertarief ook uit een basistarief. Dit basistarief betaalt iedere reiziger aan het begin van zijn reis met bus, tram en metro en is in heel Nederland gelijk. Het basistarief wordt in 2023  € 1,08 (was € 1,01).

Reisproducten vervoerders

De vervoerders kunnen ervoor kiezen om de LTI wel of niet toe te passen op hun producten. Ook kunnen zij zelf voorstellen bepaalde aanpassingen aan de tarieven van de losse producten, zoals een dagkaart te doen. Voor het eind van het jaar informeren de vervoerders de reizigers over de prijzen van het openbaar vervoer inclusief de prijzen van de abonnementen en andere kaarten die de vervoerders aanbieden.