Onderzoek werkgelegenheid- en bedrijvenregister 2024 van start

07 februari 2024

Jaarlijks voert Ipsos I&O (voorheen I&O Research) in opdracht van de gemeenten Rotterdam en Den Haag en de regio Drechtsteden, en in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, onderzoek uit naar de werkgelegenheid- en bedrijfsgegevens in de regio.

Zij ondervragen daarvoor online, schriftelijk en/of telefonisch ondernemers in de regio. Dankzij de medewerking van de ondernemers biedt dit register een goed beeld van de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de bedrijven in onze regio.

Het onderzoek voor het werkgelegenheids- en bedrijvenregister over 2024 is inmiddels van start gegaan. In het najaar zijn de resultaten van dit onderzoek bekend en worden ze gepubliceerd op deze website. Voor inhoudelijke vragen kunnen bedrijven contact opnemen via : helpdesk@ioresearch.nl

Hiernaast vindt u de resultaten van het onderzoek van 2023.