Nieuwe tramlijn over de Binckhorst

12 juni 2023

Gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en wij stemden allen in met de komst van een nieuwe tramverbinding. De nieuwe tramlijn gaat van station Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg. En vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg naar Rijswijk en Delft. Samen met het Rijk en de betrokken gemeenten investeren we 575 miljoen euro in de realisatie van de tramlijn.

Nu alle partijen akkoord zijn met de komst van de tram kunnen de plannen door de partijen verder worden uitgewerkt,samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De partijen kijken bijvoorbeeld hoe de tramlijn kan aansluiten op de omgeving. Daarnaast komt er een pakket aan mobiliteitsmaatregelen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de Binckhorst, gericht op de voetganger, fiets en deelmobiliteit.

Deze plan- en studiefase duurt naar verwachting tot 2026.  In deze periode doen HTM en MRDH onderzoek naar de effecten van verscheidende mogelijketramroutes. Hierbij wordt onder meer gekeken naar effecten voor reizigers, bereikbaarheid van voorzieningen en de exploitatie. HTM en wij betrekken bij deze studie de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Den Haag, Pijnacker-Nootdorp en Delft.Mobiliteit en verstedelijking

Tot 2040 komen er 400.000 inwoners bij in de metropoolregio, waarvan zo’n 100.000 in Den Haag. Hiervoor zijn nieuwe woningen nodig. Een geschikte locatie hiervoor is het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst. Tot 2040 komen er in dit gebied circa 25.000 woningen en 30.000 banen bij. CID-Binckhorst ligt centraal in de stad en de regio en heeft al veel voorzieningen binnen loop- en fietsafstand. Ook zijn er verschillende treinstations, die een goede basis vormen voor betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Om Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk in de toekomst verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar te houden investeren wij samen met het Rijk, en gemeenten in goed openbaar vervoer en veilige fiets- en looproutes.Samen werken aan een bereikbare regio

Eind 2018 is de MIRT-verkenning regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst gestart als onderdeel van het regionale gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma MoVe. In deze verkenning is onderzocht met welke vorm van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) de Binckhorst goed bereikbaar gemaakt kan worden. Met als uitkomst een nieuwe tramlijn.

De verkenning is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeente Den Haag en gemeente Leidschendam-Voorburg. De gemeente Rijswijk is sinds 2021 betrokken bij de verkenning.